Till innehåll på sidan

Nå alla dina studenter

─ så samarbetar du med en teckenspråkstolk

INBJUDAN

Publicerad 2022-04-12

Har du en eller flera döv/hörselskadade studenter i ditt klassrum? Då står du kanske inför en ny språksituation? I en workshop för universitetslärare får du lära dig att skapa undervisning där även studenter som använder teckenspråk blir delaktiga.

Tid: Torsdag 21 april kl. 13.00-16.00

Plats: Stockholms universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. Rum 1511.

Språk: svenska

Läs mer och anmäl dig här (su.se)

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-04-12