Till innehåll på sidan

Jämställdhet, mångfald och lika villkor

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, personers lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är också en viktig resurs för KTH.

Picture a Scientist

Equality Office och nätverket för kvinnliga doktorander på KTH (WOP) bjuder in samtliga på KTH att se filmen Picture a scientist

Filmen finns tillgänglig 1 - 8 juni. För att få en länk till filmen anmäler ni er HÄR .

Den 8 juni kommer vi också att ha en diskussion om filmen och situationen på KTH och i omvärlden. Mer info om den kommer när ni anmäler er.

Today, women make up less than one quarter of all those employed in STEM occupations in the United States. These numbers are much worse for women of color: Asian, black women and Latinas made up slightly less than 10% of working scientists and engineers in the United States in 2015. Science is supposed to be built on objectivity, and yet, most researchers agree that these bleak numbers are evidence of deep bias. Over the course of careers, small slights add up to prevent many women from achieving leadership positions in STEM fields. And sometimes, tragically, brilliant women drop out altogether. But now, the terrain is shifting. This film chronicles the groundswell of women scientists who are changing the face of science in the United States and around the world. Using dogged research techniques and careful data collection, these women are not only contributing to our understanding of what keeps women scientists down, but advocating for a more diverse and inclusive future for all. The film will take a novel, collaborative approach to its storytelling, allowing the scientists themselves to guide the narrative of the film. Science is therefore both the subject of the film, and also — through our three main characters — its guiding sensibility, providing viewers a deeper understanding of what it takes to be a scientist. Equal parts insightful and inspiring, this film will illuminate both the hard data and the very human stories of women in science.

Enkät bidrag till forskning om sexuella trakasserier

Bild: Svarta siluetter av en grupp människor i olika former

Sista veckan i april går en enkät om sexuella trakasserier ut till omkring var tredje student, doktorand och anställd på något av Sveriges 38 lärosäten.

– Syftet är att öka kunskapen om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin för att se hur det ser ut och få ett stabilt forskningsunderlag med aktuella siffror, säger Katrin Mörck, projektledare på Equality Office, som ingår i arbetsgruppen för Forsknings- och samverkansprogrammet för genusbaserad utsatthet i akademin.

Katrin Mörck, projektledare på Equality Office

Katrin Mörck, projektledare på Equality Office. 

Enkäten, som genomförs med hjälp av SCB är den enda i sitt slag och unik genom sin bredd och omfattning. Den går ut till totalt 125 000 personer med frågor som rör om den som svarar själv varit utsatt, sett någon annan bli det eller utsatt någon för sexuella trakasserier. Det ställs också frågor om genusbaserad utsatthet och hur det relaterar till hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

De som väljer att svara på enkäten ska skicka in sina svar före midsommar.

– Vi hoppas förstås på en hög svarsfrekvens. För att bibehålla anonymiteten kommer data endast att redovisas i tillräckligt stora grupper för att ingen ska kunna identifieras. Ju högre svarsfrekvensen är desto mer data kan vi bryta ner och få ett gediget underlag för fortsatt forskning och analys.

I mars nästa år kommer en första forskningsrapport med resultat frånn studien från Forsknings- och samverkansprogrammet. 

Om programmet

Forskning- och samverkansprogrammet mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom inom akademin var ett initiativ som togs av KTH, KI, Malmö universitet i mars 2019. I gruppen ingår också Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Syftet var att öka kunskapen om sexuella trakasserier inom akademin och därmed leda till förbättringar i arbets-och studiemiljön, byggda på forskning och erfarenhetsutbyte på området.

Text: Jill Klackenberg

Digital forskarnätverksträff om pågående forskningsprojekt om sexuella trakasserier 21 april 2021

Syftet med träffen är att presentera och diskutera pågående forskning i Sverige och
internationellt, som ett led i utvecklingen av området. Träffen sker inom ramen för
forsknings- och samverkansprogrammet som initierats av Karolinska Institutet, KTH,
Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Målgruppen är forskare och övriga aktiva inom programmets områden.

PROGRAM:

#metoo-aktivism i Sverige: Utveckling, konsekvenser, strategier
Projektet undersöker den svenska #metoo-rörelsen i sin helhet och gör också nedslag i en handfull upprop för att försöka förstå den kontext som möjliggör sexuella trakasserier i olika branscher.
Hillevi Ganetz, Professor, Dept. of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm University

Beskrivningar av sexuella trakasserier i arbetslivet
Vad kan >3 000 personliga berättelser från yrkesrelaterade #metoo-upprop visa oss?
Maria Sandgren, fil dr, leg psykolog, forskar om politisk psykologi, arbets- och musikpsykologi


DATUM: 21 APRIL 2021
TID: 14.00-16.00
PLATS: ZOOM (en länk skickas till registrerad e-postadress ett par dagar innan webbinariet)
ANMÄLAN: formulär
FRÅGOR: Katrin Mörck, KTH (kmorck@kth.se)


För mer information om forsknings- och samverkansprogrammet, besök ki.se/genusprogrammet
 

Vicerektor Anna Wahl tilldelas Klara K's Uthållighetspris

På jobbet ska man kunna vara sig själv

Genuskurs gav mer vaken blick i klassrummet

Jämställdhetsarbetet som gör KTH mer modernt

Anna Wahls blogg

Vicerektor för jämställdhet och värdegrund och professor i genus, organisation och ledning.

I bloggen skriver jag om normer, makt och ledarskap och hur de förhåller sig till varandra. Men också om hur man kan arbeta i vardagen för en ökad jämställdhet och hur man kan ta temperaturen på en organisations kultur och arbetsmiljö.

En vision – Ett jämställt KTH  

  • En jämn fördelning av makt och inflytande: jämn representation i beslutande organ på KTH.
  • Ekonomisk jämställdhet: Lika lön för lika arbete, lika lön för likvärdigt arbete och jämn resursfördelning mellan könen på KTH.
  • Jämställd utbildning: alla ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling oavsett kön på KTH.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Alla oavsett kön på KTH ska kunna ta samma ansvar för hem och familj. Alla oavsett kön ska ta samma ansvar för omsorgsarbetet på arbetsplatsen på KTH.
  • Jämställd hälsa: Alla oavsett kön på KTH ska ha samma förutsättningar för en god hälsa, samt erbjudas vård och omsorg på lika vilkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Alla på KTH, oavsett kön, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Detta innebär att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inte förekommer på KTH. Om detta förekommer åtgärdas det skyndsamt.
Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-05-26