Till innehåll på sidan

Batch 13

Detta är teamen i Batch 13 i KTH Innovations förinkubatorprogram.

AKIRA Science

Designar nytt, nedbrytbart polymermaterial.

Alkali

Ett fysikbaserat spel med fokus på gemenskap.

cyclixx

Omvandlar långlivat avfall till värdefulla finkemikalier.

Dogl

Calculus-app för smartare pluggande.

DTR-1

Skapar effektivare elnät.

LockDown

Skydda dina värdefulla ägodelar på stranden.

MycOligo

Hållbar bioproduktion av väldefinierade oligosackarider.

oasis

En komplett lösning för mobilt arbete.

Ordeca

Digitalisering av organisationsutveckling

ReLi

Uppcyklar uttjänta elbilsbatterier.

xpanse

Tillhandahåller data om framtidens mineralresurser.

SCAPA

Visuell versionskontroll för kreatörer.

TerraGo

Säkra matleveranser med hjälp av självgående robotar.

KTH Innovations förinkubatorprogram

KTH Innovations förinkubatorprogram är ett 12-månaders program för lovande startup-projekt från KTH. 

30-40 av de runt 300 team som KTH Innovation stöttar årligen tas in i programmet, där de får extra stöd, kontorsplats och blir en del av en stöttande community.