Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Innovation & Stockholms Grosshandelssocietet Entreprenörsskapsstipendium

Ett stipendium på 100 000 kronor för unga, entreprenöriella individer från KTH.
Stipendiet delas ut av Stockholms Grosshandelssocietet.

KTH campus

Ett stipendium för att ytterligare stötta och lyfta unga entreprenöriella individer

För att ytterligare främja och uppmuntra unga individer att fortsätta sin entreprenöriella resa delar Stockholms Grosshandelssocietet och KTH Innovation ut ett stipendium till studenter som uppvisar ett starkt driv, engagemang och entreprenöriell anda.

Kriterier

Stipendiet kan tilldelas personer som uppfyller följande kriterier:

  • Studerar på kandidat-, master- eller doktorandnivå vid KTH och driver ett projekt som utvecklats i KTH Innovations process.
  • Är mellan 18–29 år.
  • Har under sin tid i KTH Innovations process visat på ett starkt driv, engagemang och entreprenöriell anda, i med- och motgång.
  • Har med sitt projekt uppnått KTH Innovation Readiness Level 5 eller högre på huvuddelen (minst fyra) av de sex områden som inkluderas (Technology Readiness Level, Customer Readiness Level, Team Readiness Level, Business Model Readiness Level, IPR Readiness Level, Funding Readiness Level). 

Urval och tilldelning

  • Urval och tilldelning av stipendiet sker under våren.
  • KTH Innovation väljer ut två entreprenörskapsprojekt från sin process som utvecklats till KTH IRL nivå 5 eller högre, och drivs av studenter eller doktorander vid KTH, som visar på särskilt engagemang och entreprenöriell förmåga.
  • De två entreprenörskapsprojekten håller sedan en presentation för Grosshandelssocietetens styrelse, som därefter beslutar vem som tilldelas stipendiet. I första hand bedöms projektägarnas entreprenöriella förmåga.
  • Stipendiater ska kunna delta på Grosshandelssocietetens årsmöte, som sker under våren, och presentera sin affärsidé.
  • Stipendiet tilldelas personen/personerna bakom projektet.

Frågor

Kontakta Program och communityansvarig Cecilia Bisgaard på bisgaard@kth.se .