Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Innovationskontoret

I propositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” (Prop. 2008/09:50) gavs KTH en möjlighet att utveckla ett innovationskontor. Utvecklingen av innovationskontoret skulle ske i nära samarbete med andra universitet och högskolor i regionen.

År 2008 beslutade regeringen att upprätta s.k. innovationskontor vid åtta svenska lärosäten, varav KTH var ett. Uppdragsbeskrivningen av innovationskontorens verksamhet var i mångt och mycket identisk med KTH Innovations verksamhet. Den stora skillnaden var att regeringen ville se utökat samarbete med de lärosäten som inte fick möjlighet att upprätta ett innovationskontor. KTH:s ledning tog därför ett beslut om att införliva innovationskontoret i KTH Innovations verksamhet samt att bilda partnerskapet ”InterAct” tillsammans med Stockholms universitet och Mälardalens högskola. ”InterAct” är ett partnerskap som utifrån en stark region målinriktat arbetar tillsammans för att åstadkomma konkreta resultat på en internationell marknad. Stockholms universitet tilldelades, som ett av fyra lärosäten, i propositionen 2012 ett eget innovationskontor. Samarbetet inom InterAct har dock fortsatt.

Fördjupa och effektivisera

Arbetet leds av KTH Innovation och verkar för att - med existerande verksamheter som bas - bredda, fördjupa och effektivisera innovationsstödet vid de tre lärosätena. Även Handelshögskolan i Stockholm ingår i samarbetet.

Ett mycket nära samarbete har också bedrivits med innovationskontoren vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet samt med flera forskningsinstitut och inkubatorer i regionen.

En mindre del av innovationskontorets verksamhet som rör samverkan genomförs som en del av avdelningen för . Verksamheten rapporteras till avdelningen för KTH Innovation.

Vill du veta mer om Innovationskontoret? Kontakta Lisa Ericsson på lisaeric@kth.se, avdelningschef KTH Innovation samt verksamhetsansvarig innovationskontoret.

Stöd till regionala partners

Stöd till regionala partners