Till innehåll på sidan

Test Drive Deeptech

För KTH-forskare som utvecklat avancerad teknik som skulle kunna skapa nytta på marknaden lanserar vi nu programmet Test Drive Deeptech tillsammans med inkubatorn Sting. Under fem tillfällen hjälper vi dig undersöka din idés potential och identifiera en väg framåt.

Om programmet

Programmet innefattar: Fem kvällsworkshops. Programmet drivs av KTH Innovation tillsammans med inkubatorn Sting.

Programmet pågår: Februari-april 2021

Kostnad: Programmet är kostnadsfritt. Vi tar inget ägande i din idé. 

Antagningsperiod: Ansökan till 2021 öppnar under VT21.

Antagningskriterier: Programmet vänder sig till dig som är forskare på KTH och som har utvecklat nya, avancerade tekniska lösningar. 

Efter programmet: efter programmet har du utvecklat dina kunskaper inom entreprenörskap och kommersialisering. Med minimal tidsåtgång kommer du ha fått nya insikter om din tekniks potential att skapa nytta och din väg framåt.  

Om Test Drive Deeptech

Test Drive Deeptech är ett praktiskt träningsprogram som hjälper dig att hitta en fungerande affärsmodell och utveckla de verktyg du behöver för att ta dina forskningsresultat till marknaden.

Målet är att hjälpa deltagarna ta de första stegen mot att bygga nya företag kring forskningsresultat med stor potential att skapa nytta och värde. Programmet har utformats tillsammans med inkubatorn Sting.

Ett program för avancerad teknik

Programmet passar dig som kan adressera viktiga samhällsproblem med nya och svårkopierade tekniska lösningar.

Det kan handla om bioteknik, nya material, artificiell intelligens, blockkedjor, energiteknik, robotik, AR och VR, för att nämna några exempel.

Fem tillfällen för att testa din idé

Programmet ger dig möjlighet att under en avgränsad tid testa din idé i ett program som är specialanpassat för dina behov som forskare.

Det ger en möjlighet att få feedback på din forsknings kommersiella potential och att hitta rätt väg ut mot marknaden.

Samtidigt utökar du ditt eget kontaktnät och dina kunskaper om nyttiggörande och kommersialisering.

Vem kan ansöka?

Programmet vänder sig till dig som är forskare på KTH och som har utvecklat nya tekniska lösningar med potential att kunna tillämpas på en global marknad. Teamet kring idén ska helst bestå av två-tre personer, gärna både män och kvinnor. 10-12 projekt antas till varje program.

Kostnadsfritt

Programmet är kostnadsfritt. Du bidrar med din egen tid och ditt engagemang.

Sekretess

Vid första kurstillfället skriver samtliga deltagare och arrangörer under ett sekretessavtal. Ingen information om affärsidé, teknik eller deltagares namn kommer att spridas utanför programmet utan ditt medgivande.