Till innehåll på sidan

Patent & immateriella rättigheter

Korrekta avtal och immateriella rättigheter kan upplevas snårigt men är viktigt när du ska skapa värde för samhälle och näringsliv. Vi hjälper dig att få koll på den juridiska biten så du kan känna dig trygg med att din idé förblir din, och att du får äganderätt till din uppfinning.

Vårt stöd inom patent andra immaterialrättsfrågor

Något av det viktigaste när du utvecklar en idé eller skapar nytta med din forskning är att få koll på patent, avtal, nyttjanderätt och ägande. Våra affärsjurister och patentingenjörer hjälper dig med stöd och råd.

Vem kan få stöd av KTH Innovation?

KTH Innovations stöd inom patent och immaterialrättafrågor är öppet för alla nuvarande studenter, forskare och anställda på KTH.

KTH Innovation kan hjälpa till att:

  • Undersöka patenterbarheten, söka patent, och säkra finansiering för patentansökan
  • Ta fram korrekta avtal, som sekretessavtal eller aktieägaravtal 
  • Sälja eller licensiera immateriella tillgångar 
  • Rådgivning och coaching inom patent och immaterialrätt
  • Varumärkesansökningar

Skapa en IPR-strategi

Parallellt med din publiceringsstrategi kan det vara bra att tänka igenom hur du kan få kontroll på dina upptäckter och resultat med till exempel patent och avtal. Vi hjälper dig att reda ut vad du kan skydda och hur. Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede, så slipper du oroa dig för att avslöja för mycket under en presentation eller riskera att en publicering försenas.

Få koll på avtal och ägande

Redan när du börjar utveckla en idé är det viktigt att ha koll på avtal och ägande. Vem äger vad och vilken andel? Ska ni samarbeta med ett företag eller kanske ta in investering? Vi hjälper dig att reda ut det som känns snårigt så att du kan komma vidare i utvecklingen av din idé.

Lärarundantaget

  • I Sverige äger forskare på ett universitet eller högskola rättigheterna till sin egen forskning så länge inget annat är avtalat.
  • I de flesta andra länder är det arbetsgivaren, lärosätet, som äger forskningen.
  • Lärarundantaget gäller såväl doktorander som professorer.

Mer om immaterialrätt på KTH

Vanliga frågor om patent och immateriella rättigheter

Om immaterialrätt på KTH:s intranät

Riktlinje om intellektuella tillgångar skapade vid KTH

Har du frågor om patent eller immaterialrätt?

Hör gärna av dig till KTH Innovation om du har frågor om patent och andra immaterialrättsfrågor. Ju tidigare du tar kontakt desto bättre!