Till innehåll på sidan

Finansieringsmöjligheter

Redan från början behövs ofta finansiering för att komma framåt i utvecklingen av din idé. Det kan handla om att göra en marknadsundersökning, ta fram en prototyp, eller i ett senare skede säkra investering. KTH Innovation kan hjälpa dig med flera olika finansieringsmöjligheter.

Från prototyp till investering

När du utvecklar en idé eller ska skapa nytta med din forskning behövs resurser. Det kan handla om pengar, men också om att till exempel kunna ta in en konsult för att spara tid. 

Vi kan hjälpa dig med finansiering för att verifiera att din teknik fyller ett behov på marknaden, söka patent, eller rekrytera en teammedlem. Vi kan också hjälpa dig att få kontakt med investerare.

Finansiering för att testa din idé

När Airmee fortfarande var i idéstadiet gav KTH Innovation oss värdefullt stöd i form av rådgivning, kontakter och kapital för att ta oss till nästa nivå. De fungerade dessutom som bollplank när vi reste externt kapital. Vi har fortfarande nytta av de kontakter KTH Innovation gav oss.

Julian Lee, grundare av Airmee

När du börjar utveckla din idé är det viktigt att testa och undersöka om det verkligen finns ett behov på marknaden. 

KTH Innovation hanterar Vinnovas finansieringsprogram Verifiering för Tillämpning (VFT-1). Genom programmet kan du ansöka om finansiering på upp till 300 000 kronor, som kan användas till att till exempel ta fram en prototyp eller ta in en konsult för att göra en marknadsundersökning. 

Sedan 2012 har vi delat ut 4-5 miljoner kronor per år till totalt 250 projekt, där över hälften har bildat bolag. En uppföljning 2020 visade att projekt som fått finansiering genom programmet har gått vidare till att säkra total en miljard i kommersiell finansiering.

Ansök om finansiering

Vi tar beslut om finansiering inom programmet varannan vecka. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

Investering i teknik från KTH

När du verifierat behovet för din idé kan det vara dags att söka investering för att fortsätta utveckla ditt startup- eller kommersialiseringsprojekt. 

Investering från KTH Holding

KTH Holding är ett statligt aktiebolag som förvaltas av KTH:s universitetsstyrelse. KTH Holding investerar i lovande startup-bolag som bottnar i forskning eller undervisning vid KTH, med syftet att stödja kommersialisering och underlätta för ny vetenskap att göra nytta i samhället.

KTH Innovations investerarnätverk

KTH Innovation Early Bird Network är KTH Innovations nätverk av privata investerare, riskkapitalister och affärsänglar. Vi anordnar regelbundna träffar mellan nätverket och projekt från KTH som söker investering eller vill få feedback från investerare.

Ta kontakt med KTH Innovation

Ta kontakt med KTH Innovation så berättar vi mer om hur du som forskare, student eller anställd på KTH kan säkra finansiering för din idé eller forskningsprojekt med kommersiell potential. Maila oss på innovation@kth.se  eller följ denna länk för att boka ett möte med oss