Till innehåll på sidan

KTH Global Development Hub

KTH Global Development Hub (GDH) ger stöd för utveckling av utmaningsdriven utbildning vid KTH och våra partneruniversitet.

År 2015 skrevs historia när världens länder kom överens om klimatmålen i Paris och när Agenda 2030 antogs av FN. Mål som fattigdomsbekämpning, tillgång till ren energi och rent vatten för alla sammanfattas i 17 ambitiösa mål. För att nå målen krävs ny kunskap, global samverkan och utvecklad förmåga till innovation. KTH:s studenter har en stor innovationskapacitet och vill bidra till lösningar på våra globala utmaningar. KTH vill visa vägen för en ny utbildnings- och samarbetsmodell där studenter från KTH och partneruniversitet i Afrika utvecklar innovativa lösningar på lokalt formulerade samhällsutmaningar.

KTH Global Development Hub (GDH) ger stöd för utveckling av utmaningsdriven utbildning vid KTH och våra partneruniversitet. GDH:s koncept för utmaningsdriven utbildning utvecklar studenters förmåga att utveckla relevanta lösningar på samhällsutmaningar inom ramen för Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Målsättningen är att skapa ökad innovationskompetens och bidra med lösningar till våra viktigaste samhällsutmaningar. 

Kalender