Faktura och betalning

KTH:s organisationsnummer: 202100-3054
Vat nr: SE202100305401

Elektronisk faktura till offentlig sektor

Från och med första april 2019 är det krav på att fakturor ska skickas elektroniskt till offentlig sektor. PDF-faktura via mejl klassas ej som elektronisk faktura. Läs mer på Myndigheten för digital förvaltnings hemsida: www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor

Kontakta er leverantör av bokförings-/faktureringssystem för att säkerhetsställa en övergång till nya digitala rutiner och nytt regelverk.

Fakturor ska primärt skickas via den nya europeiska standarden PEPPOL BIS Billing 3.0.
Den än så länge mer vanliga standarden Svefaktura accepteras under en övergångsperiod om detta är det enda elektroniska formatet ni kan hantera eller om vi redan tar emot fakturor från er i det formatet.

Ni som inte kan skicka elektroniska fakturor kan nyttja: www.fakturaportalen.se/sv/

Fakturareferens

Det är viktigt att ni som leverantör till oss anger rätt beställarreferens på fakturan. KTH har ca 2 000 personer som är förste mottagare av faktura och dessa mottagare återfinns i system­mässigt åtskilda delar av organisationen. En faktura med fel referens riskerar därmed att hamna på villovägar med sen eller utebliven betalning som följd.

Fakturareferens, som alltid ska finnas vid beställning, ska ha följande struktur: EXEMPEL KTHXXX. Där EXEMPEL ska ersättas med det användarnamn/KTHID som beställaren inom KTH har.

Följande referensstrukturer finns att välja mellan, dessa beror på var inom KTH beställaren arbetar:

EXEMPEL KTHABE
EXEMPEL KTHCBH
EXEMPEL KTHEECS
EXEMPEL KTHITM
EXEMPEL KTHSCI
EXEMPEL KTHGVS (fd. KTHUF)
EXEMPEL KTHRK

För ytterligare vägledning kontakta fakturaservice@kth.se

E-faktura (PEPPOL BIS Billing 3.0)

KTH har Peppol-id 0007:2021003054
Fakturor skickade via Peppol-nätverket kommer automatiskt fram till KTH utan ytterligare överenskommelser mellan marknadens olika fakturaväxlar.

Referenskoden måste återfinnas under ”Beställarreferens” på den elektroniska fakturan, ”BuyerReference” i XML-filen utgör beställarreferens på fakturan.

E-faktura (Svefaktura 1.0)

KTH har PartsID:2021003054
Vi använder OpusCapitas fakturaväxel. Fakturor ska skickas via OpusCapita till oss, så ni eller er fakturaväxel måste vara kopplade mot dem.

Referenskoden måste återfinnas under ”Beställarreferens” på den elektroniska fakturan, ”RequisitionistDocumentReference” i XML-filen utgör beställarreferens på fakturan.

Pappersfaktura

Pappersfaktura tas emot under en övergångsperiod för ramavtal tecknade före första april 2019.

Referenskod ska återfinnas på fakturan.


Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Betalningar till KTH

För betalningar till KTH, se betalningsinformation på fakturan/rekvisitionen. Vid eventuella oklarheter kontakta berörd part på KTH.

Innehållsansvarig:Susanne Odung
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-10-17