Faktura och betalning

KTH:s organisationsnummer: 202100-3054
Vat nr: SE202100305401

E-faktura (Svefaktura 1.0)

Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Referenskod ska anges, EXEMPEL KTHUF.

Referenskoden måste återfinnas under ”Beställarreferens” på den elektroniska fakturan, ”Requisitionist document Referens” i XML filen utgör beställarreferens på fakturan.

För ytterligare vägledning kontakta fakturaservice@kth.se

Pappersfaktura

Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Referenskod ska anges, EXEMPEL KTHUF.

KTH:s referenskoder

Referenskod ska ha angivits i samband med beställningen och behövs för att fakturan ska komma till rätt mottagare. Referenskod anges i versaler, EXEMPEL KTHUF.

Betalningar till KTH

För betalningar till KTH, se betalningsinformation på fakturan/rekvisitionen. Vid eventuella oklarheter kontakta berörd part på KTH.

Till sidans topp