Till innehåll på sidan

Verktygslåda - forskning för hållbar utveckling

Forskning är av central betydelse för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och för att uppnå en långsiktig hållbar utveckling. KTH vill vara ledande inom forskning för en hållbar utveckling och arbetar kontinuerligt för att öka sitt bidrag, både när det gäller kunskapsproduktion och implementering.