Till innehåll på sidan

Bra resultat på årets miljörevision

Publicerad 2022-05-24

Den 6-7 april genomfördes den årliga externa revisionen av KTH:s certifierade miljöledningssystem. Syftet var att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt för att möta KTH:s hållbarhetsmål och genomförande av åtgärder.

KTH fick positiv feedback på flertalet områden som exempelvis arbetet med att nå hållbarhetsmålen, flertalet forum för samverkan kring miljö- och hållbarhetsfrågor samt verktygslådan för forskare inom hållbar utveckling.

Revisorerna kommer ge KTH fortsatt certifikat efter att vi skickat in åtgärdsplaner för de tre avvikelserna som delades ut. Två avvikelser avsåg avsaknad av och brist på kunskap om säkerhetsdatablad för kemikalier. Den tredje avvikelsen avsåg uppdatering av KTH:s riktlinje om möten och resor. KTH Sustainability Office kommer att kontakta alla som berörs av avvikelserna eller de förbättringsförslag som mottogs.

Tack till alla som medverkade under revisionen och bidrog till att vårt miljö- och hållbarhetsarbete ständigt förbättras!

Kontakta kth-miljo@kth.se  för att läsa revisionsrapporten i sin helhet.