Så ska lastbilstransporterna bli fossilfria

Foto: Gustav Lindh
Publicerad 2019-12-05

Inrikestransporter står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp.
– Vi behöver få bort allt fossilt bränsle från transportsektorn, konstaterar Åsa Pettersson, public affairs- och hållbarhetschef på Scania.

I våras införde EU nya utsläppskrav på tyngre trafik: Utsläppen i nya fordon ska minska med 15 procent fram till år 2025.

En femtedel av världens samlade koldioxidutsläpp kommer i dagsläget från transporter, och Scanias hållbarhetschef ser positivt på möjligheterna inför framtiden:

– Vi vill som fordonstillverkare ställa om till fossilfria transporter på global nivå. Framtidens leveranser ska kunna ske utan utsläpp, säger Åsa Pettersson.

I KTH:s och Scanias strategiska partnerskap ingår bland annat samarbete genom Integrated Transport Research Lab (ITRL)  kring teknik- och systemlösningar för minskade koldioxidutsläpp.

Sedan 2011 har alla Scanias nyproducerade lastbilar varit uppkopplingsbara, och i dag finns det cirka 400 000 uppkopplade fordon från Scania på vägarna. Uppkopplade fordon kan lastas och köras effektivare, med miljövänligare transporter som resultat.

30 procent mindre utsläpp

– I Europa behövs nu en utbyggd infrastruktur för tunga eldrivna fordon. Dels behövs stationer för laddning av lastbilarnas stora batterier när fordonen står stilla. Dels behöver vi bygga struktur för framtidens el-vägar där fordonen kan laddas medan de rullar, säger Åsa Pettersson.

Scania har bland annat medverkat till att skapa en två kilometer lång vägsträcka utanför Gävle där elektrifierade fordons batterier direktladdas dynamiskt genom sin framfart på vägbanan.

– Alla motorvägar skulle kunna elektrifieras på samma effektiva sätt. Om man exempelvis drar fram el till motorvägs-triangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, så skulle dagens koldioxidutsläpp från tung trafik kunna minskas med mer än 30 procent, berättar Åsa Pettersson vidare.

Foto: Dan Boman

På grund av begränsade laddningsmöjligheter och begränsad batteristorlek produceras i nuläget inga helt elektriska lastbilar – tunga fordon är hybrider, för att kunna växla om från el till drivmedel.

– Det dröjer innan vi har elektrifierat alla fordon fullt ut, och under tiden satsar vi på hållbara biodrivmedel, som biogas, och på utveckling av bränslesnåla motorer, säger Åsa Pettersson.

Att klara omställningen

Hon framhåller vikten av att öka produktionen av hållbar biogas, bioetanol och biodiesel.
– Bransch och politiker behöver snabbt enas om generella, övergripande regler för omställningen av fordonsindustrin – det vill säga biodrivmedel och infrastruktur för elektrifiering. Kollektivtrafiken, som ju sköts enligt upphandlingsregler, går i princip uteslutande på biodrivmedel i Sverige dag...

Kommer samhället att klara omställningen till fossilfri fordonstrafik för att kunna nå hållbarhetsmålen 2030?
– Ja, men det är enbart möjligt genom samarbete mellan forskare, näringsliv och politiker, i Sverige och utomlands, där alla bidrar med sin del och samtidigt ser till helheten.

Text: Katarina Ahlfort

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-12-05