Open calls / Aktuella forskningsutlysningar

Compilation of open calls within Sustainable Development and Environment from some of Sweden's major funding bodies.

Sammanställning av aktuella forskningsutlysningar med koppling till miljö och hållbar utveckling från några av de största finansiärerna inom området.

The list is updated approximately every second week. If you know about calls that should be in the list but are not, please send an e-mail to Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

If you wish to recieve an e-mail every time the list is updated, register here .

Sammanställningen uppdateras helt cirka varannan vecka, men utlysningar läggs också in kontinuerligt. Har du tips på utlysningar som inte finns med i listan, maila Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

Om du vill få mejl när listan uppdateras, anmäl dig här .

Open calls

updated April 1 2020

Funding body / Finansiär Call / Utlysning

Application deadline / Sista ansökningsdag

   
Formas Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären 16 april 2020
Formas Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt 16 april 2020
Energimyndigheten Arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå 3 april 2020
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet 7 april 2020
Formas Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö 7 april 2020
Mistra Energy transitions – a systemic approach 8 april 2020 (stage 1. Stage 2 closes 15 Oct)
KTH internt Collaboration to tackle the Covid-19 crisis 10 april 2020
Energimyndigheten Vill du bidra till en hållbar utbyggnad av solel? 14 april 2020
Water JPI, JPI Oceans, JPI AMR /Formas Aquatic Pollutants 16 april 2020
Vinnova Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin 17 april 2020
KTH internt Environment and sustainability without boundaries 24 april 2020
Formas Mobilitetsstöd 2020 28 april 2020
Sveriges ingenjörer Miljöfonden 30 april 2020
Nordforsk Sustainable Aquaculture – Research and Innovation Projects 5 maj 2020
Energimyndigheten Accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle 6 maj 2020
Formas Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö 6 maj 2020
KTH internt, Digital Futures Call for Research Pairs projects 8 maj 2020
Vinnova Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom tillämpad IKT, hälsa, transport och smarta hållbara städer 15 maj 2020
JPI Oceans, Water JPI, JPI AMR Aquatic Pollutants 18 maj 2020
Vinnova Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor 25 maj 2020
Vetenskapsrådet, Formas och Energimyndigheten Gästforskarprogram inom klimat och miljö 26 maj 2020
Vinnova Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin 29 maj 2020
Energimyndigheten Bidra till industrins energi- och klimatomställning 2 juni 2020
Energimyndigheten Dags att accelerera utvecklingen av integrerade el- och transportsystem 9 juni 2020
Energimyndigheten Vill du bidra med forskning och innovation för en hållbar vindkraftsutbyggnad? 10 juni 2020
Energimyndigheten Utveckla och förbättra processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg 25 juni 2020
Vinnova Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin 26 juni 2020
Vinnova/Formas AI i klimatets tjänst 20 augusti 2020
Vinnova Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor 26 augusti 2020
Vinnova Bilateralt samarbete med Indien inom hälsa och AI 28 augusti 2020
Formas Akututlysning 2020  med anledning av Covid-19 31 augusti 2020
Formas Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet 3 september 2020
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk 8 september 2020

Coming calls and year-round open calls / Kommande och löpande utlysningar

Funding body / Finansiär Call / Utlysning Time / Tidsperiod
Energimyndigheten Industriklivet negativa utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier löpande
Energimyndigheten Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier löpande
Energimyndigheten Pilot- och demonstrationsprojekt löpande
Energimyndigheten

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

löpande
Formas Akutbidrag löpande
Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Delprogram inom områdena:

 • Energi och miljö
 • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
 • Elektronik, mjukvara och kommunikation
 • Hållbar produktion
 • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Strategiska satsningar inom områdena:

 • Big data analytics
 • Cyklar och fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
 • El-vägar
 • Fordons IT-säkerhet och integritet
 • FIFFI
 • Möjliggörande teknik
 • Komplex reglering
 • Automatiserade fordon
 • Electromobility
 • Affärsmodeller
För sista ansökningsdagar, se respektive område på hemsidan.