Till innehåll på sidan

Samverkan och nätverk

KTH har lång och positiv erfarenhet av att samarbeta med näringsliv, forskningsinstitut och andra samhällsaktörer. Samverkan, personalutbyten och deltagande i nationella och internationella nätverk bidrar till att stärka kvaliteten i utbildning och forskning samt stärker innovation inom miljö och hållbar utveckling.