Till innehåll på sidan

Stockholm Environment Institute, SEI

Miljöstrategisk analys, hållbar konsumtion och produktion samt framtidsanalyser är några av många områden som ingår i ett långsiktigt samarbetet mellan KTH och Stockholm Environment Institute, SEI.