Stockholm Environment Institute, SEI

Miljöstrategisk analys, hållbar konsumtion och produktion samt framtidsanalyser är några av många områden som ingår i ett långsiktigt samarbetet mellan KTH och Stockholm Environment Institute, SEI.

Den 20 januari 2014 undertecknade parterna en avsiktsförklaring, (s k Memorandum of Understanding) (pdf 609 kB) , för framtiden. Det fördjupade samarbetet innebär bland annat ökat personutbyte, olika typer av forskningssamverkan, seminarier och examensarbeten.

Stockholm Environment Institute (www.sei.org) är en internationell tankesmedja inom miljö och utveckling. Som en del i samarbetet välkomnar SEI ansökningar från forskare och doktorander på KTH om att vara gästforskare vid något av SEI:s centra i olika delar av världen. Dessa finns i Sverige, Estland, Storbrittannien, Thailand, Kenya, Colombia och USA. Möjligheten innebär en arbetsplats i en spännande forskningsmiljö och kräver att forskaren finansieras från KTH och kan finansiera resan.

Kontakta SEI för mer information eller för att skicka in en ansökan (på engelska): oliver.johnson@sei.org .
I din ansökan vill vi att du inkluderar:
a) En kort beskrivning av dig själv och din forskning
b) Vilket SEI-center du vill besöka och varför
c) När och hur länge du planerar besöket
d) Tänkta resultat av vistelsen, för dig själv och för SEI-centret

Seminar series

Joint seminars with SEI and KTH

SEI-KTH joint research seminar on the Sustainable development goals, 5 Sept, 2018 Read more

Kontaktpersoner

Ägare: Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling.
Partneransvarig: Nina Wormbs, universitetslektor, Institutionen för filosofi och historia, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad. nina@kth.se , 08-790 8583.
Partnerledare: Karin Larsdotter, projektledare KTH Sustainability Office, karinlar@kth.se , 08-790 70 52

Styrgrupp
Nina Wormbs, universitetslektor, Institutionen för filosofi och historia, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, KTH.
Emrah Karakaya, division of Sustainability and Industrial Dynamics, School of Industrial Engineering and Management, KTH.
Francesco Fuso-Nerini, division of Energy Systems Analysis, School of Industrial Engineering and Management, KTH.
Rebecka Milestad, docent, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, KTH.

Oliver Johnson, Head of the Energy, Climate and Society unit, SEI.
Andrea Norgren, Head of Unit Project Partnering, SEI.
Karina Barquet, Research Fellow, SEI.

Seminar series - Thinking Ahead with SEI and KTH

Som en del av det förnyade partnerskapet, har KTH och SEI organiserat en interaktiv seminarieserie där forskare från SEI och KTH diskutera gemensamma forskningsområden som framtidsscenarier och hållbar konsumtion.

Part one:"What can scenario methodologies tell us about the world in 2050?" . Läs mer om seminariet here .

Part Two: "The future of sustainable consumption" Läs mer om seminariet here .