Till innehåll på sidan

IVL Svenska Miljöinstitutet

KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet vill bygga ett hållbart och långsiktigt samarbete. Den 17 december 2013 blev det svart på vitt då båda parterna skrev under en avsiktsförklaring för framtiden.

Bakgrund

En avsiktsförklaring, Memorandum of Understanding (pdf 69 kB) , har undertecknats där det framgår att parterna ytterligare ska konkretisera, organisera och specificera samarbetet i ett gemensamt måldokument.

Redan i dag pågår en rad samarbeten, kontakter och personutbyten. Till exempel har miljöforskningsinstitutet IVL en adjungerad professor vid KTH. Dessutom äger och driver KTH och IVL forskningsanläggningen Sjöstadsverket (sjostadsverket.se)  i Hammarby Sjöstad tillsammans.

 - Vattenrening, avfallsfrågor och återvinning är några av de områden vi hoppas driva fler gemensamma forskningsprojekt inom. Dessutom vill vi gärna öka personutbytet, berättade Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH.

Kontaktpersoner

Ägare: Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling.
Partneransvarig: Lars J Pettersson, professor, Avdelningen för kemisk teknologi, Skolan för Kemivetenskap. larsp@ket.kth.se , 08-790 8259.
Partnerledare:  Karin Larsdotter, projektledare KTH Sustainability Office, karinlar@kth.se , 08-790 7052

Styrgrupp
Lars J. Pettersson, professor, avdelningen för kemisk teknologi, skolan för kemivetenskap, KTH.
Tove Malmqvist Stigell, forskare, avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning (SEED), skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.
David Nilsson, centrumföreståndare, KTH Vattencentrum.

Östen Ekengren, vice VD, IVL.
Elin Eriksson, Enhetschef Organisationer, Produkter & Processer, IVL.
Carin Ström, Forskningskoordinator, IVL.