Till innehåll på sidan

Akademiska hus

KTH och Akademiska Hus fördjupar samarbetet på forskningsområdet. Det är framförallt hållbart byggande och hållbar fastighetsförvaltning inom energi, integrerade processer och byggmaterial som är fokus för satsningen.

Gemensam satsning på hållbar byggforskning

Ett långsiktigt samarbete inom forskning, utbildning och innovation.

i 2014 skrev parterna under en avsiktsförklaring, Memorandum of Understanding (pdf 72 kB) , som formaliserar ett långsiktigt samarbete inom forskning, utbildning och innovation.

– Vi har sedan länge ett omfattande utbyte i det mer vardagliga arbetet eftersom Akademiska Hus är hyresvärd för merparten av KTH:s lokaler. Det samarbetet vill vi nu utöka till att även omfatta forskning och kompetensutbyte i en mer strukturerad form, säger Peter Gudmundson, rektor för KTH.

Det utökade samarbetet kommer bland annat att innehålla personutbyten, gästföreläsningar och gemensamma forskningsprojekt. Där till involveras Akademiska Hus i en ny professur i fastighetsförvaltning på KTH.