Till innehåll på sidan

Diplomutdelning

Diplomutdelning till nyutexaminerade arkitekter, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie magistrar, teknologie masters och även kandidater inom de program som avslutas med en kandidatexamen, äger rum tre gånger årligen: i slutet av maj, i mitten av februari och i mitten av december. Du har möjlighet att delta i en diplomeringsceremoni inom tre år från ditt examensdatum.

Under högtidliga former kommer diplomutdelningen i december 2021 ske i Stadshuset. Dock under förutsättning att restriktionerna vad gäller covid-19 så tillåter.

Fyra steg till diplomutdelningen

1. Är din examen registrerad i Ladok?

För att kunna anmäla dig till ceremonin måste din examen vara registrerad i Ladok.

2. Gör en intresseanmälan

För att kunna boka biljetter måste du ha skrivit upp dig på intresselistan . Inbjudan till biljettsläppet skickas enbart till dom på listan. Din examen måste vara registrerad senast 7 april, 7 januari resp 10 nov. 

3. Biljetterna släpps till diplomeringen

Den 10 november kl. 12 (OBS: uppdaterat datum) skickas inbjudan ut till alla som anmält intresse. Antalet biljetter är begränsat. Först till kvarn gäller. Om din examen inte är registrerad i Ladok kommer din anmälan att raderas.

4. Diplomeringsceremonin

Kommande diplomeringsceremonier äger rum 15 och 16 december 2021, 14 och 15 februari 2022 (nytt tillfälle) samt 24 och 25 maj 2022. 

Ditt examensbevis är det formella beviset för din examen. Diplomet är enbart ett minne av dagen.

Läs mer nedan

1. Är din examen registrerad i Ladok?

För att kunna anmäla dig till ceremonin måste din examen vara registrerad i Ladok. Det är något du du aktivt själv måste göra. Här kan du läsa mer om hur du går till väga.

Notera att om du avlagt en kandidatexamen som en etappexamen inom ramen för civilingenjörs- respektive arkitektutbildningen väntar du med att anmäla dig till diplomeringen till dess att du avlagt civilingenjörs- eller arkitektexamen.

När du erhåller ditt examensbevis hittar du även instruktioner till hur du går till väga för att anmäla ditt intresse för att delta i KTH:s diplomering. För att få en inbjudan till nästkommande diplomutdelning ska examensbeviset vara utfärdat senast 7 april (för ceremonin i maj) 7 januari (för ceremonin i februari) alt 10 november (för ceremonin i december).

2. Gör en intresseanmälan

För att kunna boka dina biljetter måste du ha skrivit upp dig på intresseanmälan. Inbjudan skickas enbart till dom på listan. Du anmäler dig till intresselistan här

Förbered dig redan nu inför biljettsläppet genom att ta reda på vilken dag ditt program diplomeras. Det ser du här. (pdf 465 kB)

3. Biljetterna släpps till diplomeringen

Den 10 november 2021 kl. 12 skickas inbjudan om biljettbokning ut till alla som anmält intresse. Antalet biljetter är begränsat och det är först till kvarn som gäller. Det finns plats för 400 diplomander per dag. Då antalet platser är begränsat och det är en populär ceremoni kan det snabbt bli fullt. När biljetterna är slut stänger bokningssidan.

4. Diplomeringsceremoni

Diplomeringceremonin är den akademiska högtid då KTH uppmärksammar nyutexaminerade arkitekter, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie magistrar, teknologie masters och även kandidater inom de program som avslutas med en kandidatexamen. Diplomen delas ut av rektor eller ibland rektors ställföreträdare - prorektor.

Till diplomutdelningen i december kommer du kunna bjuda in två gäster. Antalet gäster kan dock komma att ändras beroende på aktuella rekommendationer.  

Vid diplomutdelningen i maj delas följande priser ut: Gunnar Wallquists studiemedalj, Årets Alumn och Global Development Hub:s lärarpris inom global och hållbar utveckling

Vid diplomutdelningen i december delas följande priser ut: Pedagogiska priset, Rektors jämställdhets- och mångfaldspris samt Årets lärare.

Under högtidliga former kommer diplomutdelningen i december ske i Stadshuset. Dock under förutsättning att restriktionerna vad gäller covid-19 så tillåter. 

Som traditionen bjuder blir det tal av rektor eller prorektor och av THS: ordförande eller vice ordförande och KTH:s Akademiska Kapell står för musiken.

Du kan delta i diplomutdelningen inom tre år efter att du har erhållit din examen.