Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arnold Neville Pears

Professor i teknikvetenskapens lärande

Forskningen inom området teknikvetenskapens lärande fokuserar på att förstå hur lärande sker inom de olika tekniska kunskapsområdena. För att kunna närma sig det här målet utgår man i forskningen från ett perspektiv där lärande utforskas både avseende inlärning av specifika tekniska koncept och mer brett vad gäller färdigheter och kompetens inom teknik- och ingenjörsvetenskap.
Resultaten från forskningen ger insikter i studentens förståelse för och lärande av komplexa begrepp, samt bättre kunskap om hur nya teknologier och utbildningsmetoder påverkar lärandeprocessen. Ökad förståelse för studenters lärande skapar i sin tur bättre förutsättningar för att stödja studenter som utbildar sig inom teknologiska ämnen. Det bidrar också till utvecklingen av utbildning på alla nivåer, från grundskolan och högre utbildning till det livslånga lärandet på arbetsplatsen.
En stor utmaning för närvarande är frågeställningar kopplade till hur en mer diversifierad population av yngre människor kan inspireras att bli ingenjörer, och studera naturvetenskap, matematik och teknologi. Vad är det som gör att studier i dessa ämnen känns meningsfulla och relevanta? Dessa frågor är viktiga att studera, särskilt med tanke på att ingenjörsvetenskapen i den utvecklade delen av världen fortfarande domineras av män.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo