Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jean-Marc Battini

Professor i strukturmekanik

Kraven på modern infrastruktur och byggnader har ökat dramatiskt de senaste decennierna. En anledning är att strukturerna till följd av klimatförändringar och rädsla för terroristattacker måste kunna tåla högre belastningar. Ytterligare en anledning är att hållbara strukturer måste byggas med så lite material som möjligt. För att kunna möta dessa nya behov är det nödvändigt att förstå strukturernas mekaniska beteende på djupet. Detta kräver omfattande fältexperiment i kombination med avancerade matematiska datormodeller.

Jean-Marc Battinis forskning fokuserar på utveckling och implementering av nya numeriska modeller som kan användas för att designa modern infrastruktur och byggnader. Modellerna, som ofta kräver mycket datorberäkningstid, verifieras och kalibreras genom experiment på existerande strukturer. Tre exempel på pågående forskning är; studier av hur vibrationer från trafik och människor påverkar byggnader, vilket blivit en viktig fråga i många städer, utveckling av nya numeriska verktyg för att förutse kollaps av brinnande byggnader, samt hur jordstrukturens interaktion påverkar järnvägsbroars dynamiska beteende. Forskningen genomförs i nära samarbete med ledande teknikkonsultföretag i Sverige och forskare vid två toppuniversitet i Frankrike och Italien.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo