Till innehåll på sidan

Unpacking the Sociotechnical Complexity of a Surgical Setting

Capturing the Context of Use to Inform Design and Evaluation

Tid: Ti 2022-02-22 kl 13.00

Plats: Rum 9504, Hälsovägen 11c, Flemingsberg

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/69050531209

Språk: Engelska

Ämnesområde: Teknik och hälsa

Respondent: Hedvig Aminoff , Hälsoinformatik och logistik

Opponent: Professor Maaike Kleinsmann, Department of Product Innovation Management, Technical University of Delft, Delft, The Netherlands

Handledare: Professor Sebastiaan Meijer, Hälsoinformatik och logistik

QC 2022-02-02

Abstract

Denna avhandling växte fram ur ett större telemedicinprojekt vid Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationshubben för vård på distans. Där hade man utvecklat en tjänst kallad teleguidance. Teleguidance utformades för att möjliggöra kirurgisk konsultation på distans i ERCP, en högspecialiserad endoskopisk procedur. Lösningen hade utvecklats i en deltagande designmiljö och hade också framgångsrikt testats i en pilotstudie. Den skulle sättas in på ytterligare fyra sjukhus, och en klinisk studie planerades för att utvärdera resultaten. Det var dock uppenbart att det fanns skillnader i hur ERCP genomfördes på de olika sjukhusen, vilket med stor sannolikhet skulle påverka införandet.

De fyra artiklarna som ingår i avhandlingen är konvergerande studier om det organisatoriska och sociala sammanhang i vilket teleguidance skulle introduceras. Syftet var att ta fram en flernivåanalys av de faktorer som påverkar arbetet med ERCP, och som kan förväntas samverka med implementeringen av teleguidance. Det första steget var att undersöka attityder och förväntningar hos slutanvändare och andra intressenter. Det andra steget var att modellera det sociotekniska arbetssystemet för att undersöka och proaktivt identifiera faktorer som kan påverka implementering och införandet av telemedicintjänsten. Det tredje steget var att fånga tidiga reaktioner på att arbeta med systemet. Sammantaget representerar forskningen ett proaktivt tillvägagångssätt för att identifiera organisatoriska konsekvenser av att introducera nya digitala tjänster i en komplex vårdmiljö.

Studierna visar exempel på tillvägagångssätt för att aktivt få en djupare kunskap av användarnas och intressenternas behov samt implementeringskontexten vid teknikinförande, vilket är avgörande för att stödja de anpassningar som krävs för framgångsrik implementering i komplexa miljöer. Resultaten är avsedda att bidra till området digital hälsa genom att ge praktiska exempel på hur sociotekniska metoder kan bidra vid design, implementering och utvärdering av nya teknologier som är avsedda att driva förändringar i sjukvården.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-307612