Till innehåll på sidan

KTH Reaktorhallen

Forskningsreaktorn R1, var Sveriges första kärnreaktor. Den numera avställda och avvecklade kärnreaktorn används som en kreativ mötesplats. Reaktorhallens funktion är en blandning av museum, kulturhus, seminarielokal, studio och labb.

Reaktorhallen

Reaktorhallen ligger drygt 25 meter under markytan på KTH Campus och nås via hiss eller trappor. Maxantal personer i lokalen är 100 personer plus 30 personer i arrangerande organisation.

Besöka Reaktorhallen

För närvarande finns ingen besöksverksamhet för reaktorhallen, KTH hänvisar till publika aktiviteter som exempelvis Open House Stockholm  eller evenemang publicerade i KTH:s evenemangskalender .

Kontakt

E-post: evenemang@kth.se

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Reaktorhallen
Senast ändrad: 2023-06-20