Till innehåll på sidan

Astrofysik- och matematikforskare från KTH befordrade till Wallenberg Scholars

Porträtt på Fredrik Viklund och Josefin Larsson.
Fredrik Viklund och Josefin Larsson, forskare på KTH. Foto på Josefin Larsson: Erik Thor, Sveriges Unga Akademi.
Publicerad 2021-12-09

Josefin Larsson och Fredrik Viklund, forskare på KTH, har befordrats till Wallenberg Scholars. Det är ett program från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med syfte att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet.

Josefin Larsson , lektor inom astrofysik, studerar våldsamt exploderande stjärnor, så kallade supernovor och gammablixtar . Genom att studera dessa explosioner har forskare bland annat fått ökad förståelse för hur nya grundämnen bildas och sprids ut i universum. Men mycket forskning återstår att göra när det gäller hur dessa explosioner går till. Josefin Larsson jobbar med observationer från rymd- och markbaserade teleskop för att studera hur explosionerna fungerar.

Befordran till Wallenberg Scholar innebär att hon får ett tilläggsanslag på 3 miljoner kronor samtidigt som hon behåller anslaget på 1,75 miljoner kronor per år under fem år hon fick i samband med förlängningen av hennes Wallenberg Academy Fellow (WAF) 2020. Dessutom får hon möjlighet att söka förlängning av anslaget Wallenberg Scholar 2023.

– Med det här anslaget planerar jag att utöka min forskning om röntgenstrålning från exploderande stjärnor och kompakta objekt. Jag kommer troligtvis att använda en stor del av pengarna för att anställa en postdok, säger Josefin Larsson.

Beskriver slumpmässighet i naturen

Fredrik Viklund , professor i matematik, utvecklar matematik inom stokastisk konform geometri. Det handlar om matematik som beskriver de slumpmässiga detaljerna i naturen , som bland annat kan ge precisa probabilistiska beskrivningar av kvantfältteorier. 

Fredrik Viklund har varit Wallenberg Academy Fellow sedan 2014, först i det ordinarie programmet och sedan 2020 – genom förlängning – inom WAF Extension. Befordran till Wallenberg Scholar ger honom ytterligare 3 miljoner kronor att lägga till de 1,75 miljoner kronor per år under fem år han fick via WAF Extension.

– Stiftelsens stöd betyder otroligt mycket, inte minst då det ger möjlighet att i mycket större utsträckning fokusera på mitt forskningsprogram än vad som annars hade varit möjligt. Sedan vill jag också nämna nätverks- och mentorprogrammen som även de har varit värdefulla för mig. Min plan nu är att anställa två postdoks för de nya medlen, säger Fredrik Viklund.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-12-09