Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

De blandar vetenskap och konst

En av flera tekniker för att omvandla data till ljud och bild i forskningsprojektet DA TA Rush.

NYHET

Publicerad 2017-09-20

Genom att ta data från CERN:s partikelfysiker, kosmologiska simuleringar och genforskning och sedan göra om detta till ljud och bild hoppas KTH-forskaren Gerhard Eckel att ett nytt område ska födas. En värld där kultur och akademi kan frodas tillsammans och ge upphov till nya frågor och svar.

– Med det här forskningsprojektet vill vi öppna dörren till ett forskningsrum där vetenskap och konst kan dela utrymme. Genom att skapa konst baserat på vetenskapligt data kan vi ifrågasätta forskning på ett generellt plan.

Det säger Gerhard Eckel, affilierad professor på avdelningen medieteknik vid KTH. Han menar att nya sätt att betrakta data, och lyssna på det, ger helt nya infallsvinklar.

Arbetet, som utförts inom ramen för forskningsprojektet Transpositions, har bland annat involverat ett flertal artister som David Pirrò och Michael Schwab. Tillsammans har gruppen jobbat i tre år för att undersöka vad som händer i omvandlingsprocessen.

Gerhard Eckel, affilierad professor på avdelningen medieteknik vid KTH.

– Mer konkret har vi producerat ett antal verk baserade på vetenskapliga data, och sedan sökt upp forskarna och konfronterat dem med resultaten. Ofta har vi märkt att vårt artistiska arbetssätt tillåter oss att komma på frågor som forskarna aldrig skulle ställa, och ibland faktiskt har svårt att besvara.

Gerhard Eckel berättar att när han och de andra lyssnat på data från simuleringar så har de tydligt hört spår av så kallade artefakter - avvikelser - som forskarna varken varit medvetna om eller kunde förklara.

– Att lyssna på data kan avslöja andra saker än vad själva tittandet gör. När man bryter ut enskilda händelser från experiment som i sin helhet är utforskade från ett statistiskt perspektiv så är forskare sällan intresserade av dessa. Därför kan de inte förklara vad som händer, även om och när detta faktiskt är relevant. 

Gerhard Eckel och de andra forskarnas och artisternas nya sätt att utforska data kan förutom att upptäcka nya frågor och svar i forskningen också bidra till bättre spårbarhet i själva forskningsarbetet.

– Vi har sett att de vetenskapliga arbetsprocesserna bitvis kan vara extremt stökiga och tilltrasslade.

Med det menar Gerhard Eckel att när mer omfattande experiment utförs så återfinns kunskaper om hur och var oftast främst enbart i forskarnas egna medvetanden. 

– Ingen har en komplett bild över hela experimentet. När vi ställer en specifik fråga - vad betyder just denna siffra i datamängden eller varför står det "-99" där - är det
ibland svårt för forskarna att ens peka på en person som känner till svaret.

Arbetet, men också ett pågående forskningsprojekt, kommer att presenteras vid arrangemanget "Transpositions: From Science to Art (and Back)" på Kungliga musikhögskolan, KTH (R1:an), Kungliga konsthögskolan (Mejan), Dome of Visions, Färgfabriken och Audiorama i Stockholm den fjärde till sjätte oktober. Här hittar du mer information .

Missa inte heller detta filmklipp om forskningsprojektet DA TA Rush  som visar hur data kan förvandlas till ljud.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Gerhard Eckel på eckel@kth.se.