Till innehåll på sidan

Första KTH-professorn på plats i Södertälje

Södertälje Science Park och KTH:s nya campus invigs den 26 september 2017.

NYHET

Publicerad 2017-05-02

En starkt industriell garnison i Sverige med en lång historik av framstående företag, det är vad Södertälje är. Här finns både världsledande produktutveckling och produktion som genererar stora värden för Sverige. KTH har varit en aktiv och framgångsrik spelare i detta och nu förstärks möjligheterna ytterligare då KTH Södertälje bland annat startar nya utbildningar, rustar upp forskningsmiljön och får sin första professur.

För några år sedan var läget nedstämt i Södertälje och det blåste nedläggningsvindar i staden. Över 1 200 personer fick se sig om efter nya jobb efter att Astrazeneca stängde ner sin forskningsenhet i staden. Ungefär samtidigt fanns en del osäkerhetsfaktorer runt Scania med uppköp och neddragen produktionstakt.

Idag är läget omvänt. Södertälje Science Park, som ska stå klart sommaren 2017, är en knutpunkt för såväl en ljusnande framtid som för en ny typ av gränsöverskridande samarbete. Den storskaliga industrisatsningen i Södertälje innebär närmare 1,6 miljarder kronor över en tioårsperiod, och ett antal nyanställda ska sättas i arbete.

Mitt i denna storsatsning är KTH med genom utbildning och forskning i nära samarbete med de redan omskrivna globala storföretagen Astrazeneca och Scania. Det är också i denna kontext som KTH Södertäljes nya professor hamnar, inom ramen för Leif Östlings professur i industriell produktionsledning.

Kristina Palm, prefekt på KTH Södertälje, berättar att det finns flera anledningar till den nya professuren. Både för lärosätet och Sverige.

– KTH:s uppdrag är att ska skapa förutsättningar för att behålla världsledande produktion i Sverige. För att lyckas behöver vi fortsätta att vara konkurrenskraftiga och det kan vi bli bättre på om vi forskar på området. För KTH:s egen del är det otroligt viktigt att vi satsar på frågor om hållbar produktionsledning då det är ett ämne som inte finns på universitetet idag och som är någon som industrin efterfrågar. Professuren är också viktig då det är den första på KTH i Södertälje.

Monica Bellgran ska vara med och bygga upp forskning om hållbar industri och produktionsledning på KTH:s campus i Södertälje.

Professorn heter Monica Bellgran och börjar jobba på KTH den första september 2017. För närvarande är hon sakkunnig i produktion på Teknikföretagen där hon leder Teknikföretagens och IF Metalls program inom digitalisering, och har parallellt en deltidsprofessur på MDH i produktionsutveckling.

Monica Bellgran ska vara med och bygga upp forskning om hållbar industri och produktionsledning inom ramen för professuren, och i det ingår att forska och undervisa på grund-, avancerad och forskarnivå om industriell produktionsledning.

Vilka konkreta utmaningar i samhället kommer då Monica Bellgran att jobba med inom ramen för professur i industriell produktionsledning?

– Vi står inför, eller snarare mitt i, ett antal samhällsutmaningar som vi behöver hjälpas åt för att lösa. Energi, miljö och klimat är kritiska områden och här kan vi göra mer från produktionssidan genom att utveckla ännu mer resurseffektiv produktion. Digitaliseringen slår också rakt igenom samhället och här behöver vi ta nästa steg för att tänka hållbart och digital samtidigt. En ökad automation kommer också att förändra arbetslivet för många, det är viktiga frågor att adressera, säger Monica Bellgran.

På frågan varför hållbar industri och produktionsledning är viktiga områden för Sverige som exporterande nation svarar Monica Bellgran att Sverige trots sin storlek är ett land med extremt många bra och framgångsrika industriföretag. Tack och lov så har en stor del av företagen fortsatt utveckla sin produktionsapparat trots att många tidigare dömde ut Sverige som produktionsland.

– Nu ser vi hur vinden vänt. Idag inser de flesta att det finns en stark koppling mellan produktutveckling, industrialisering av nya produkter och produktion och att det ger konkurrensfördelar att ha egen kontroll över strategiskt viktig produktion. Det känns väldigt spännande att jobba nära Scania, Astrazeneca och andra företag i Mälardalen för att bygga en stark produktionsmiljö där vi kan testa lite nya grepp.

Namngivna professurer är inte jättevanliga, varken på KTH eller andra universitet i Sverige. Kristina Palm berättar att KTH och Scania har en lång historia av samarbete vilket de senaste åren har formaliserats i ett strategiskt partnerskap. Inom ramen för det partnerskapet aktualiserades frågan om att stärka KTH:s verksamhet i Södertälje med forskning och ytterligare utbildning. När regeringen lovade nya utbildningsplatser och fakultetsmedel till KTH Södertälje så var KTH:s satsning på hållbar produktion ett faktum.

– Scania finansierar satsningen med bland annat startmedel för en professur och med tanke på att Leif Östling är en förebild vad gäller produktionsledning så föreslog Scania att professuren kunde heta det. Dessutom är Leif Östling ordförande i nyetablerade Södertälje Science Park, där ett av områdena för samverkansmiljö är hållbar produktion, säger Kristina Palm.

I mitten av 2017 kommer därför KTH Södertäljes verksamhet att flytta till nya verksamhetsanpassade lokaler i form av nämnda Södertälje Science Park i Södertäljes norra stadskärna. Här skapas ett dynamiskt campus med plats för värdeskapande möten och mångfald i ett flexibelt sammanhang som välkomnar, inspirerar, inkluderar och utmanar.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Kristina Palm på 08 - 790 95 12 / kpalm@kth.se eller Monica Bellgran på 070 - 585 91 99.