Till innehåll på sidan

Gemensam satsning på hållbar byggforskning

NYHET

Publicerad 2014-01-20

KTH och Akademiska Hus fördjupar samarbetet på forskningsområdet. Det är framförallt hållbart byggande och hållbar fastighetsförvaltning inom energi, integrerade processer och byggmaterial som är fokus för satsningen.

Övre raden från vänster:  Johan Blaus, KTH, Margareta Norell Bergendahl, KTH, Sten Wetterblad, Akademiska Hus, Erik Westin, Akademiska Hus, Anders Lundgren, KTH, Michael Walmerud, Akademiska Hus, Jerker Nyblom, Akademiska Hus.
Nedra raden från vänster: Mia Edofsson, Akademiska Hus, Peter Gudmundson, KTH, Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus, Göran Finnveden, KTH.
Övre raden från vänster: Johan Blaus, KTH, Margareta Norell Bergendahl, KTH, Sten Wetterblad, Akademiska Hus, Erik Westin, Akademiska Hus, Anders Lundgren, KTH, Michael Walmerud, Akademiska Hus, Jerker Nyblom, Akademiska Hus. Nedra raden från vänster: Mia Edofsson, Akademiska Hus, Peter Gudmundson, KTH, Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus, Göran Finnveden, KTH. (Fotograf: Håkan Lindgren)

Parterna har i dagarna skrivit under en avsiktsförklaring, Memorandum of Understanding, som formaliserar ett långsiktigt samarbete inom forskning, utbildning och innovation.

– Vi har sedan länge ett omfattande utbyte i det mer vardagliga arbetet eftersom Akademiska Hus är hyresvärd för merparten av KTH:s lokaler. Det samarbetet vill vi nu utöka till att även omfatta forskning och kompetensutbyte i en mer strukturerad form, säger Peter Gudmundson, rektor för KTH.

Det utökade samarbetet kommer bland annat att innehålla personutbyten, gästföreläsningar och gemensamma forskningsprojekt. Där till involveras Akademiska Hus i en ny professur i fastighetsförvaltning på KTH.

– Det är naturligt för oss att dra nytta av varandras kompetenser. Akademiska Hus har ett avancerat och omfattande byggbestånd och vi vill fortsätta utveckla vår insikt i akademiska miljöer och inom hållbart byggande. KTH bedriver omfattande forskning inom bland annat fastigheter, byggteknik och energi. Nu ska vi hitta fler former för vårt samarbete, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd på Akademiska Hus.

Akademiska Hus har fått uppgiften att leda utvecklingen inom hållbarhet bland statliga bolag. Det uppdraget rimmar väl med KTH:s forskningssatsning inom hållbarhet. Ett exempel på redan pågående forskningssamarbeten mellan KTH och Akademiska Hus är studier kring integrerad småskalig energiproduktion som delfinansieras av Delegationen för Hållbara städer. Ett annat exempel är ett program för hållbara beteenden i universitetsområdet Albano som precis har beviljats anslag av Energimyndigheten. Akademiska Hus deltar också ofta som lärare i olika kurser på KTH, och när Akademiska Hus bedriver fastighetsutvecklingsprojekt och tar fram nya campusplaner ingår ofta forskare från KTH i referensgrupperna.

Parterna vill med det formaliserade samarbetet också vidareutveckla den akademiska miljön som en levande del i samhället.

– Vår kärnverksamhet är att skapa akademiska miljöer för studenter och forskare. Samtidigt vill vi erbjuda en levande och innovativ teknisk miljö mitt i staden, säger Anders Lundgren, förvaltningschef KTH.
 

Läs mer om KTH:s samverkan med näringsliv och samhälle
 

Jenny Axäll