Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internationellt pris till studentbostäder på KTH Campus

Foto: Åke Gunnarssson
Publicerad 2017-11-28

Einar Mattssons 305 plusenergibostäder för studenter på KTH Campus vann priset "Best Property Innovation and Sustainability Award 2018" vid den europeiska konferensen ”The Class” i Lissabon.

I september invigdes de nya energismarta studentbostadshusen i kvarteret Forskningen på KTH Campus. De tre husen, som rymmer 305 studentlägenheter, utgör Sveriges största studentbostadshus som är projekterat för plusenergi, det vill säga att det inom fastigheten genereras mer energi än byggnaderna använder fördelat över ett år.

Nu har byggnaden uppmärksammas med ett pris till byggherren Einar Mattsson, som har projekterat byggnationen. Vid den europeiska konferensen ”The Class”  i Lissabon vann Einar Mattssons studentbostadshus hållbarhetspriset "Best Property Innovation and Sustainability Award 2018".

Jonas Anund Vogel, forskare i energiteknik på KTH. Foto: Peter Ardell.

– Att just dessa byggnader vinner priset tror jag beror på helheten där allt – från vinkeln på tak, material och geometri till värmeåtervinning ur luft och vatten, värmelager, energieffektiva system och belysning, värmepumpar och borrhålsfält – är sammanlänkat och möjligt att påverka beroende på hur de boende agerar och hur yttre parametrar som temperatur förändras. KTH har varit med under hela projekteringsprocessen och bidragit med kunskap vilket jag tror har varit en bidragande orsak till den höga prestandan, säger Jonas Anund Vogel, forskare inom energiteknik på KTH.

Han är föreståndare för , som kommer att husera i det nya studentbostadshuset och där studenter kommer att bo i bostäder som samtidigt är en testbädd för forskning och innovationsutveckling av framtidens bostäder där forskningen bedrivs i boendemiljön.

– Testbädden är öppen för alla som behöver testa teknik i fungerande verkliga system. Vi kommer till exempel att testa ventilationsstrategier för allergenfria inomhusmiljöer, adaptiva styr- och kontrollsystem och strategier för boendebeteendepåverkan för ett hållbarare beteende. I dagläget är cirka 17 projekt i startgroparna – 10 forskargrupper från KTH samt forskare från Max Planck, Stockholms Universitet, Karolinska Institutet och HSB Living Lab, säger Jonas Anund Vogel.

Lägenheterna kommer sannolikt vara tillgängliga för testboende för forskare och intresserade testpersoner från och med midsommar nästa år – i testsyfte, så att man ser att allt fungerar.

Einar Mattsson – vinnaren av priset "Best Property Innovation and Sustainability Award 2018" – är en av KTH Live-In Labs huvudfinansiärer.

Håkan Soold