Till innehåll på sidan

Konferens om politisk ekologi

HÅLLBART

Publicerad 2016-03-15

I politisk ekologi undersöks relationen mellan samhälle och natur samt hur olika naturresurser är tilldelade. Dessa frågeställningar betraktas från många olika synvinklar, bland annat från en global synvinkel och en lokal. Nu arrangeras en konferens på KTH där deltagarna ska diskutera ämnesområdet bortanför de displinära gränser som finns.

Undisciplined Environments heter den internationella konferensen som äger rum på KTH mellan 20 och 24 mars. Med och arrangerar är bland annat KTH:s Environmental Humanities Laboratory och Center for Social Studies på det portugiska lärosätet University of Coimbra.

Cirka 400 forskare kommer att delta i konferensen där stor tonvikt kommer att läggas på att utöka möjligheterna för politisk ekologi som ett sätt att förstå och förändra den ekologiska situationen i världen. Detta genom att bland annat underlätta för gräsrotsrörelser inom hållbar utveckling och miljö.

Förutom 90 parallellsessioner (vilket inkluderar seminarier, rundabordssamtal och paneldebatter) kommer en hel del fokus också att läggas på den kulturella aspekten med filmer, foto- och andra konstutställningar samt poesi och olika framträdanden inom ramen för politisk ekologi.

Bland de tongivande huvudtalarna på Undisciplined Environments, den första och största konferensen i sitt slag, åter finns Kim Tallbear (University of Alberta,Faculty of Native Studies), Ailton Krenak (Krenaki leader and public intellectual, Brasil), Catherine Larrère (Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne), Alf Hornborg (Lund University, Faculty of Social Sciences), Nancy Peluso (University of California at Berkeley) och Ugo Mattei (International University College, Turin).

Här finner du konferensens webbplats: bit.ly/1MjPUjq

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Marco Armiero på marco.armiero@abe.kth.se eller Sverker Sörling på sorlin@kth.se .