Till innehåll på sidan

KTH övervakar landets skogsbränder

En av de bilder som Yifang Ban och de andra KTH-forskarna skickat till MSB och som beskriver brandhärdarna i trakterna av Hässleholm.

NYHET

Publicerad 2019-04-24

För en månad sedan hjälpte forskare vid KTH till med att övervaka översvämningen i Moçambique. Detta med hjälp av satellitdata och en egenutvecklad metod. Nu, när skogsbränder rasar i Sveriges södra delar, har KTH-forskarna möjlighet att övervaka dessa brandhärdar och de skador bränderna ger upphov till.

Just nu rasar det ett flertal skogsbränder i Sverige, bland annat i området kring Tulatorp, mellan Hästveda och Osby.

Forskare på KTH, under ledning av professor Yifang Ban, har tagit fram en metod för att i så gott som realtid övervaka sådana här naturkatastrofer. På det sättet kan bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), men också personal involverade i släckningsarbetet, snabbt skaffa sig en översikt över de bränder som äger rum. Informationen ger också ett faktaunderlag för att analysera vad som kommer hända härnäst i en skogsbrand samt om en ny skogsbrand uppstår i närheten eller någon annanstans.

KTH-forskarna har utvecklat ett eget SWIR-index för att effektivt kunna övervaka skogsbränder. SWIR klarar av att "se igenom" rök och ett effektiv sätt att följa brandhärdar och dess skador. Här är branden i Gislaved.

Uppdaterar läget med hög upplösning
– Med riktigt bra upplösning - ner till 10 meter - kan vi få uppdateringar av läget vartannat dygn. Detta är inte så frekvent som vi önskar oss, vilket kan avhjälpas genom lägre upplösning med data från VIIRS (375 meter) eller MODIS (1 000 meter). 

Yifang Ban berättar att de idag använder sig av kostnadsfri data vilket har sina begränsningar.

– Om till exempel MSB hörde av sig till organisationerna International Charter Space and Major Disasters och Global Monitoring for Environment and Security (GMES) skulle detta ge tillgång till högupplöst data dagligen för att kunna upptäcka nya bränder, övervaka befintliga samt skaffa sig information om de skador som uppstått.

Kontrollerar och samlar data
KTH-forskarna på avdelningen för geoinformatik har, förutom att hålla koll på branden söder om Osby, även plockat fram data om branden i Gislaved. Denna information har Yifang och de andra skickat till MSB som varit mycket tacksamma för kunskapsunderlaget.

Inom ramen för en digitaliseringssatsning som KTH gör står det för övrigt klart att Yifang Ban och de andra forskarna precis blivit beviljade ett anslag för att jobba vidare med forskning runt skogsbrandövervakning.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Yifang Ban på yifang@kth.se.