Till innehåll på sidan

KTH-satsning del av prestigefullt konsortium

Bild föreställer elektronik till  vänster och en stad från ovan till höger.
Den digital transformationen är en av de stora samhällsutmaningarna. Foto: Alexandre Debieve / Daniel Tafjord.

NYHET

Publicerad 2021-02-18

Hallå där, Karl Henrik Johansson, professor på KTH och föreståndare för Digital Futures. KTH och satsningen Digital Futures har precis gått med i konsortiet C3.ai DTI. Vad kommer detta att ge oss?

– Att bli medlem i detta konsortium, som startats av de ledande amerikanska universiteten inom digital transformation, ger en fantastisk möjlighet att bygga nya forskningssamarbeten. Värt att notera är att KTH är det enda icke-amerikanska universitetet som är med i samarbetet, så vi hoppas kunna visa att vi ligger långt framme inom detta område.

Porträtt på Karl Henrik Johansson, professor på KTH
Karl Henrik Johansson, professor på KTH.

Vad ska ni jobba med?

– Digital transformation när det kommer till de stora samhällsutmaningarna som exempelvis energi- och klimatomställningsmål, samt hälsa. Att bidra till att vi kan leva ett rikt och friskt liv. Pandemin är ett bra exempel på det senare. Strax efter att konsortiet bildades i mars 2020 startades ett forskningsprogram, AI for covid-19. Rätt snabbt kunde en strategi utvecklas hos en av parterna, University of Illinois at Urbana-Champaign, som kunde öppna universitetet igen trots pandemin. Detta genom massiv provtagning, digitala verktyg och andra sätt att minska smittan.

Andra exempel?

– Ingenjörsvetenskap och digital teknik för samhälls- och stadsplanering. Vi pratar om "urban science", att
med vetenskap förstå hur samhället bör byggas och utvecklas. Dagens städer byggs runt flöden av människor, hur de rör sig, att det ska vara vissa avstånd till lokaltrafik, skolor och parker. Men det finns andra flöden också, exempelvis energi, men också sociala flöden. Här kan kvarter, stadsdelar och elnät byggas så att allt kompletterar varandra, exempelvis när det gäller energiförbrukning. Samtidigt kan ny teknik skapa sårbarheter om den inte hanteras korrekt, något vi måste hantera. Ett exempel var de moderna elmätarna som kom för några år sedan och som kunde avslöja vad de boende gjorde, när de var hemma. Det är viktigt att analysera vilka som ska ha tillgång till data och hur man döljer information i data.

Vad blir Digital Futures roll i konsortiet?

– Vi hoppas att kunna bidra, inte bara med vår forskningskompetens, utan också vårt sätt att samarbete i Stockholmsregionen. Vi har ett utmärkt samarbete med regionen, staden och företagen inom digital transformation för att tackla samhällsutmaningar. Här finns globala företag som Ericsson för 5G och Skanska vad gäller stadsplanering. Vi jobbar tajt tillsammans, och har mycket att komma med.

Text: Peter Ardell

Faktaruta

C3.ai DTI startades i mars 2020 och består förutom KTH av University of California, Berkeley, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, National Center for Supercomputing Applications, Princeton University, University of Chicago, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of Illinois at Urbana-Champaign, Carnegie Mellon University och företaget Microsoft Corporation.