Till innehåll på sidan

Makaken kartlagd ner till minsta beståndsdel

En makak, en hårig apa, som sitter i djungeln
En miljon celler hos makaken har analyserats av forskarna. Foto: Ngarai_Sianok
Publicerad 2022-04-21

I ett stort internationellt forskningsarbete har apor ur släktet makaker kartlagts ner på minsta cellnivå. Över en miljon celler i alla större vävnader har analyserats, och från Sverige har forskare från KTH och KI deltagit i samarbetet.

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Nature redovisas en stor studie om krabbmakakens (Macaca fascicularis) biologi. Forskarna har analyserat vilka gener som är på och av i 113 olika celltyper i makakens kropp baserat på analyser av 1,1 miljoner celler fördelade över 45 olika vävnader.
 
Arbetet har utförts av en stort internationellt forskargrupp med medlemmar från Kina, USA och Europa.

– Studien är den mest omfattande singel-cell analysen som hittills gjorts och kommer att öka förståelsen för människans biologi och sjukdomar, säger professor Mathias Uhlen, ansvarig för den svenska kartläggningen Human Protein Atlas, och en av de svenska forskarna bakom publiceringen.

Unik insyn i evolutionen

Anledningen till att studera krabbmakaker är att de utgör en viktig förlaga för den mänskliga biologin givet de evolutionära likheter som finns mellan de båda primaterna. 

I forskningsarbetet har 463 olika cellkluster identifierats, vilket inkluderar många vävnadspecifika celltyper som nerv- och muskelceller men också endotel-, stroma- och flertalet typer av immunceller som återfinns i olika vävnader.

Den nya cellatlasen är den största resursen rörande icke-mänsklig celldata som tagit fram till dags datum. Den innehåller kunskap om interaktioner mellan celler i apor, och ger en unik insyn i hur evolutionen mejslat fram även i den mänskliga kroppen.

Text: Peter Ardell

Faktaruta

Alla data är publik via Non-Human Primate Cell Atlas (NHPCA)  vilket gör att forskare fritt kan utforska cellkluster, genuttryck, skillnader mellan olika arter och annan kunskap.