Till innehåll på sidan
KTH:s Arkitekturskola tog hem årets Kasper Salin-priset för sin arkitektur. (Foto: Åke E:son Lindman)

Nya Arkitekturskolan prisas

ARKITEKTUR

Publicerad 2015-11-23

KTH:s senaste tillskott på campus- nya Arkitekturskolan – har vunnit det prestigefyllda Kasper Salin-priset. Arkitekterna bakom det prisbelönta huset har själva tagit sina examina på just KTH.

Med en fasad i roströd cortenstål tronar den nya byggnaden på ungefär 8 800 kvadratmeter vid ingången till KTH campus. I de stora fönstrena speglas de betydligt äldre omgivande byggnadernas tegel. Gammalt möter nytt i huset för KTH:s arkitekturstudenter.

Så här löd juryns omdöme:

Arkitekturskolan läggs till staden som ett nytt lager och tidsuttryck så att helheten blir bättre och en kulturhistoriskt intressant miljö höjs. Kasper Salin-priset 2015 går till en kompromisslöst samtida byggnad. Den tar utgångspunkt i sin omgivning och relaterar till den, tydlig i sin egen karaktär som tillskott bland kulturbyggnader.”

Byggnaden har ritats av alumnerna Bolle Tham och Martin Videgård på byrån Tham &Videgård Arkitekter.

 Den klassiska sportfrågan: Hur känns det? Måste vara speciellt att utforma en byggnad för just blivande arkitekter?
- Det känns fantastiskt att vinna Kasper Salin-priset igen! Extra roligt med ett så omfattande och komplext projekt som Arkitekturskolan och efter en så lång process. En perfekt avslutning åtta år efter den internationella tävlingen 2007.

Enligt motiveringen höjs hela miljön kulturhistoriskt- vad säger ni om det?
- Det var en av de största utmaningarna i projektet. Både hur byggnaden skulle kunna rymmas på den begränsade gården och hur den arkitektoniskt skulle möta Erik Lallerstedts originalbyggnader i vackert detaljerat handslaget tegel. Att det fungerar är ett kvitto på att grundidén höll hela vägen: en rundad byggnad i glas och rostrött stål där volymen kommer nära de omgivande fasaderna och skapar småskaliga gårdsrum utan att bli påträngande. Vi lyckades också bevara de stråk och kopplingar som redan fanns på platsen och som vi tycker är själva grunden till ett bra Campus - möjligheten att mötas och samverka mellan olika institutioner.

 Vad hoppas ni studenterna ska säga om byggnaden efter att ha gått där varje dag?
- Att de tycker den fungerat bra, inte minst som referens och ett fullskaletest för undervisningen: rum, material och ljusföring. Det är vår egen erfarenhet och var tydligt även i den gamla skolan, men här organiserat på ett annat sätt än traditionell institutionsarkitektur som ofta har långa korridorer med avskilda rum efter varandra. I den nya arkitekturskolan definierar kontinuerliga svängda väggar rum och mellanrum och skapar flytande rumssamband. Blickar och rörelser leds vidare i en struktur som mer liknar det rumsliga förhållandet i ett landskap.
  Arkitekturskolan tävlade mot en konferens- och hotellanläggning, en allmän bastu samt ett flerbostadshus.

Text: Jill Klackenberg

  Läs mer om Arkitekturskolan  och invigningen
Läs mer om arkitekterna