Till innehåll på sidan
Luis Berríos-Negrón, en av forskarna i KTH:s och Konstfacks doktorsporgram gav ett smakprov på olika synsätt och dimensioner. (Foto: Håkan Lindgren)

Nytt doktorsprogram öppnar för nya dimensioner

TVÄRVETENSKAP

Publicerad 2015-05-26

KTH:s och Konstfacks nystartade och gemensamma doktorsprogram Konst, Teknik, Design lanserades under en heldag med fokus på nya frågor och perspektiv.

Under rubriken Rethinking Research Practices.presenterades det nya programmet i Konstfacks lokaler, vid Telefonplan, på en rad olika sätt den 18 maj.

Genom exempelvis möten, dialoger och diskussioner är tanken att de olika disciplinerna och lärosätena ska korsbefrukta varandra i tvärvetenskaplig riktning inom ramen för programmet.

De fem doktoranderna, som antagits till programmet, berättade om sina forskningsområden och hade fått möjlighet att bjuda in sin ”drömgäst” , en forskare inom liknande gebit att inspireras av och diskutera synsätt och perspektiv med.

– Konsten har mycket att tillföra i sökandet efter frågor att ställa för att spegla den tid komplexa tid vi lever i, sade Konstfacks rektor Maria Lantz, som också var mycket stolt över att det nya doktorsprogrammet blivit verklighet.

Hon fick medhåll av Katja Grillner Tollmar, dekan för KTH:s fakultet, som också tackade Konstfack för att ha tagit initiativ till det strukturerade samarbetet i skärningspunkten mellan just konst, teknik och design:

– Det här öppnar nya vägar, nya områden att utforska. Att byta perspektiv genom att ställa nödvändiga frågor med en tvärvetenskaplig ansats är viktigt för KTH.

Fr v Maja Frögård, Anna Lundh, Behzad Khosravi Noori och Luis Berríos-Negrón är fyra av de fem som är först ut på doktorsprogrammet Konst, Teknik, Design.

Under dagen intog doktoranderna scenen med sina inbjudna gäster. Luis Berríos-Negrón intervjuade och diskuterade med den tyska konstnären och forskaren Florian Dombois bland annat om vad växthusen stått och står för i vår tid. Dombois visade hur man med hjälp av sonifiering, där datamätningar av olika slag omvandlats till ljud, kan höra hur jorden låter.

Till doktorsprogrammet som utlystes förra våren sökte 226 personer från hela världen. Programmet utgår från övertygelsen det gäller att” tänka om kring relationen mellan individ, samhälle och miljö för att skapa förutsättningar för en hållbar framtidsutveckling” genom att konst-, arkitektur-, design- och ingenjörskunnande stimulerar och befruktar varandra.

– Man skulle kunna säga att vi genom det nya programmet skapat ett rum för att utforska ämnet - ett rum för nya idéer och perspektiv, sade Catharina Gabrielsson, programansvarig.

De som antogs var förutom Luis Berríos-Negrón och Anna Lundh, anställda på KTH, Adam Bergholm och Behzad Khosravi Noori anställda på Konstfack samt Maja Frögård, som antagits till programmet som externt finansierad lic-kandidat.

Anna Lundh forskar kring datamaskinen och synen på den över tid.

– Man kan säga lite förenklat att det handlar om hur man kan använda dåtida visioner kring datamaskinen för att avtäcka nuet, berättade hon.

Text: Jill Klackenberg