Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Omstart kräver vilja att våga ta risker

Pontus Braunerhjelm sitter i en soffa , intill ligger en hund.
Pontus Braunerhjelm hoppas på en ekonomisk politik som stimulerar och stärker drivkrafter för ökat företagande. (Foto: Simon Rehnström/SvD/TT)
Publicerad 2020-08-28

Hur kan Sverige ta sig ur coronakrisen på bästa sätt? Pontus Braunerhjelm, ekonomiprofessor på KTH, vill se en politik som förbättrar villkoren för att starta och driva företag.

Pontus Braunerhjelm  har suttit med som expert inom entreprenörskap, innovation och näringslivsfrågor i Omstartskommissionen, med uppdrag att föreslå hur politiken kan bidra till att kickstarta svensk ekonomi efter coronakrisen.

I slutrapporten, författad av Braunerhjelm tillsammans med tio andra experter, föreslår han både omedelbara insatser och förändringar på längre sikt, inte minst för att ge stimulans och stärka drivkrafter för ökat företagande.

– Det handlar bland annat om skatternas utformning på individ- och företagsnivå, personaloptioner, riskkapital och möjligheter till en andra chans.

Satsa på innovation

– Tyngdpunkten i förslagen ligger på viljan att ta risker, starta företag, våga växa och satsa på innovation, säger Pontus Braunerhjelm som så snart som möjligt vill se stödinsatser som ska stärka kompetensen inom områden som digitalisering, hållbarhet, leverantörssystem och affärsutveckling.

Vilken betydelse har just ett starkare entreprenörskap för att få fart på Sveriges ekonomi igen?
– Jag skulle vilja säga att det är helt centralt på lite längre sikt. Samhällsvärden och tillväxt skapas inte genom minusräntor och inte heller genom storskaliga infrastruktursatsningar om det inte finns ett entreprenöriellt näringsliv. Individen spelar fortfarande en avgörande roll.

För Sveriges ekonomi i sin helhet ser framtidsutsikterna bättre ut för tillfället, jämfört med i början av krisen, anser han.

– Just nu ser det något ljusare ut men det är för tidigt att säga. Sverige klarade sig bättre än EU-genomsnittet under det besvärliga andra kvartalet, men sämre än våra nordiska grannländer. Återhämtningen inom EU verkar nu plana ut, utvecklingen kan vända neråt igen. Vad som händer i såväl EU som USA kommer får stor betydelse för svensk ekonomi. 

Regeringens krispaket

Att de stödåtgärder som regeringen lagt fram under våren endast använts i mindre grad av företagen är i grunden positivt tycker han, inte minst för att det finns medel kvar om ekonomin skulle dyka ner igen.

Samtidigt kan underutnyttjandet bero på alltför byråkratiska processer och att stöden inte mött behoven i tillräcklig omfattning – det gäller exempelvis lånegarantin och omställningsstödet, påpekar han.

– Andra stöd innebär att man bara skjuter kostnaden framför sig vilket många är tveksamma till. Dessutom är cirka 500 000 enskilda näringsidkare inte berättigade till stöd. 

Tanken med Omstartskommissionens slutrapport, som nyligen lämnats över till regering och riksdag, är att presentera ett brett program med förslag där politikerna tar ställning till vad de tycker är intressant och bedömer vara politiskt möjligt att genomföra. Omstartskommissionen är initierad av Stockholms Handelskammare.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-08-28