Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Passivitet i klimatfrågan dyrare än åtgärder

NYHET

Publicerad 2016-06-03

En ny rapport på KTH visar att det är samhällsekonomiskt motiverat att snabbt vidta kraftfulla klimatåtgärder, och att det blir dyrt att vänta. Eva Alfredsson och Mikael Karlsson, forskare på KTH, kommer fram till slutsatsen att den som förordar oförändrad politik också bör kunna visa att denna linje är samhällsekonomiskt lönsam.

– Den fråga som ständigt ekar i klimatpolitiken fokuserar ensidigt på vad åtgärder kostar. Minst lika viktigt är att fråga sig vad passivitet och stora klimatförändringar kostar, liksom vilken nytta klimatarbetet kan ge i form av exempelvis lägre halter av luftföroreningar. Ser vi till hela bilden blir ett ökat tempo i klimatarbetet oundvikligt viktigt utifrån ett ekonomiskt perspektiv, säger Mikael Karlsson.

Mikael Karlsson, forskare vid KTH. Foto: Caroline Tönnies

Han och Eva Alfredsson har precis presenterat rapport "Klimatpolitik under osäkerhet – kostnad och nytta, bevis och beslut" som undersöker följderna av de klimatekonomiska analyser som blivit centrala i klimatpolitiken. Rapporten granskar de klimatekonomiska modeller som dominerar, samt vilka förtjänster och brister de har när det gäller att bedöma kostnader och nyttor med ökade utsläpp och klimatåtgärder. 

Tillkommande nyttor som följer med klimatarbetet redovisas också, liksom vilka förutsättningar som finns för att fatta genomtänkta politiska beslut i klimatfrågan.

– Dagens analyser av kostnader och nyttor av klimatåtgärder är orimligt bristfälliga. Dessutom riskerar de recept som följer av snäva klimatekonomiska analyser att förbise behovet av tillräckligt verksamma åtgärder mot klimatförändringar. Det är dags att förnya den klimatpolitiska verktygslådan, säger Eva Alfredsson.

Rapporten lyfter behovet fram av att fasa ut fossila bränslen i sektorer som transporter och jordbruk. Nya principer för klimatpolitiskt beslutsfattande, klimatklubbar mellan länder, och ett globalt Apollo-liknande projekt för att bryta kostnadsbarriärer för förnybar energiteknik förs också fram som viktiga komponenter i klimatarbetet.

– Det är dags för en synvända i klimatpolitiken. Den som förespråkar "business as usual" bör avkrävas beslut för att det skulle vara bättre för samhället än att skynda på klimatarbetet, säger Mikael Karlsson.

Rapporten återfinns .

Eva Alfredsson och Mikael Karlsson har skrivit en debattartikel som publicerats på DN Debatt .

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Mikael Karlsson på 070 - 316 27 22 / mikaelka@kth.se.