Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samarbetsavtal ska stärka utbudet av talang för KTH och ABB

NYHET

Publicerad 2012-12-05

Nu har KTH och ABB AB tecknat ett så kallat ”Memorandum of Understanding” (MoU), det vill säga en viljeförklaring att stärka sitt långsiktiga och strategiska samarbete gällande utbildning, forskning och innovation.

I en snabbt föränderlig värld är det viktigt att skapa långsiktiga partnerskap och dialoger på ledningsnivå, för att skapa stabilitet genom konjunktursvängningar.

KTH och ABB uttrycker därför nu sin avsikt att stärka sitt långsiktiga och strategiska utbildnings- och forskningssamarbete.

Parterna kommer enligt avtalet att utveckla samarbetsområden i enlighet med de behov som identifierats i en årlig dialog mellan ledningen för KTH och ABB. Samarbetet kommer att leda till en långsiktig kunskapsutveckling och gemensam forskning och utveckling, vilket gynnar båda parter.

En väl utvecklad nätverksstruktur mellan KTH och ABB ger viktiga fördelar i arbetet med att öka samhällsengagemanget och främja teknikintresset bland barn och ungdomar.

Ett mål är att upprätthålla utbudet av talang och kompetensutveckling – en god tillgång på duktiga personer med relevant kompetens är ett av kriterierna för ABB: s expansion i Sverige. Ett samarbete gynnar även KTH när det gäller studentrekrytering.

Det är viktigt för ABB att få möjlighet att delta i relevanta rådgivande grupper och kunskapscentrum, för att diskutera utbildningars inriktning. ABB: s bidrag till KTH: s grundutbildningar, i form av utmaningar för studenterna och gästföreläsare, har uppskattats och välkomnats.

KTH kan utveckla och genomföra kompetensutvecklings- och fortbildningsprogram för ABB: s anställda, exempelvis i form av uppdragsutbildning.

KTH och ABB har redan flera väl fungerande, etablerade samarbetsområden, som kan stärkas ytterligare. Parterna deltar i EIT-samarbetet InnoEnergy.

Personalutbyte är ett viktigt instrument för ett intensifierat samarbete. Exempelvis kan personalutbyte utgöra ett steg i karriären ABB:s anställda och vara meriterande för KTH: s forskare.

Katarina Ahlfort