Till innehåll på sidan

Ska hacka fram bättre vård och skola

NYHET

Publicerad 2016-11-17

För att främja digitalisering inom offentlig sektor arrangerar it-konsultföretaget Tieto i samarbete med KTH, Stockholms stad och IBM ett så kallat hackathon. Där ska utvecklare, studerande och yrkesverksamma under två dygn skapa innovativa lösningar för bättre vård, skola och omsorg. Målet med STHLM Tietohack, som arrangemanget kallas, är att underlätta vardagen för läkare, hemtjänstpersonal, lärare, elever och anhöriga.

STHLM Tietohack äger rum den 25-27 november på KTH:s campus vid Karolinska sjukhuset i Flemingsberg, Huddinge. Tävlingen är öppen för alla och vem som helst kan anmäla sig och sitt lag för att delta. Förstapriset är på 25 000 kronor och vinnarna får även tillfälle att presentera sin lösning för myndigheter, kommuner och landsting samt civilminister Ardalan Shekarabi på TietoForum som arrangeras den 5 6 december.

– Det här är ett unikt tillfälle att mötas och skapa nya lösningar med sikte på att påverka utvecklingen av framtidens skola och sjukvård. Vi måste bli bättre på att samarbeta mellan olika discipliner och ta tillvara på de tillgångar som vi många gånger redan sitter på – nämligen all den data som vi själva är med om att skapa och använda varje dag, säger Björn-Erik Erlandsson, Senior rådgivare och professor på KTH.

Han var vice skolchef på Skolan för teknik och hälsa vid KTH när samarbetet inledes och ser fram emot STHLM Tietohack.

– Hackathon är ett sätt att få elever och andra innovatörer att intressera sig för kreativa lösningar och att deltaga i lösningar för framtida problem som samhället står inför.

Hackathonet är uppdelat i två huvudområden, "Hälsa- och välfärd" samt "Skola". Uppdragen handlar om allt från att skapa bättre överblick av patienthistorik och nya former av e-Hälsotjänster till att utveckla nästa generations trygghetslarm för äldre och framtida inlärningsmiljöer inom skolan med hjälp av data, maskininlärning och uppkopplade enheter (via det som kallas Sakernas internet, eller Internet of Things på engelska).

Under de 48 timmar som tävlingen pågår får de tävlande möjlighet att bena ut problemet, utveckla en idé och sedan presentera den för en jury. Vinnarna erbjuds även möjlighet att utveckla sin idé vidare med hjälp av Tietos innovationsinkubator och enheten för datadrivna affärer.

Ett hackathon är ett arrangemang där programmerare och numera även andra yrkesgrupper samlas under en eller några få intensiva dygn för arbeta tillsammans. Formen för arbetet ska vara så fri som möjligt, och tanken är att alla inspirerar varandra att blixtsnabbt ta fram nya,
innovativa lösningar på olika problem.

Här kan du läsa mer om STHLM Tietohack .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Björn-Erik Erlandsson på 070 - 551 43 30 eller bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se.