Till innehåll på sidan

Storsatsning på hållbar konsumtion

NYHET

Publicerad 2017-06-09

Nu står det klart att Mistra beviljar ett anslag om 45 miljoner till ett forskningsprogram om hållbar konsumtion. KTH kommer att leda arbetet där ett antal betydelsefulla aktörer från akademin, näringslivet och den offentliga sektorn ingår, och dessa bidrar med ytterligare åtta miljoner i medfinanisering.

Tillväxtdrivande konsumtion av varor och tjänster utgör en viktig bas i det moderna samhällsbygget. Samtidigt hänger många av de miljöproblem som världen står inför tajt ihop med våra produktions- och konsumtionsmönster. Det gäller bland annat negativ klimatpåverkan, ohållbar resursanvändning, utarmning av ekosystem, minskad biologisk mångfald och utsläpp av miljögifter.

För att komma tillrätta med de här problemen inrättar Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, ett nytt forskningsprogram som i förlängningen ska bidra till att konsumtionens miljöpåverkan minskas. Programmet går under namnet "Sustainable consumption – from niche to mainstream" kommer att ledas av KTH.

Karin Bradley, universitetslektor på KTH.

Traditionellt har styrningen av vår konsumtion skett med ekonomiska styrmedel i form av skatter och subventioner, regleringar i form av lagar och förordningar och informativa styrmedel exempelvis i form av miljömärkning. Vi behöver förstå hur olika styrmedel interagerar och bäst kan kombineras för att åstadkomma MER hållbar konsumtion, och arbetet med detta kommer alltså att ske inom ramen för forskningsprogrammet.

Hållbar konsumtion ligger därtill högt upp på den globala dagordningen. I FN:s 17 utvecklingsmål från 2015 anses hållbara konsumtions- och produktionsmönster som förutsättningar för att ställa om till en mer hållbar ekonomi.
 
Programchefer är docent Åsa Svenfelt och universitetslektor Karin Bradley på KTH.

– Genom det här programmet hoppas vi kunna bidra till den akademiska frontlinjen såväl som till praktisk omställning, säger Karin Bradley.

– Det här ger oss en unik möjlighet att tillsammans med offentliga aktörer, civilsamhället och branschen, undersöka och även testa lösningar för hållbar konsumtion, fyller
kollegan Åsa Svenfelt i.

Åsa Svenfelt, docent på KTH.

Hon lägger till att en orsak till att just KTH lyckats ro i land detta forskningsanslag är för att lärosätet har ett så starkt och sammansvetsat team av forskare, och ett nära samarbete med mycket engagerade partners.

Fokus kommer att ligga på områdena livsmedel, möbler/hemtextilier och semestrande. Forskningsprogrammet kommer att utveckla så kallade "roadmaps" för hur näringsliv, politiker, beslutsfattare, civilsamhället och medborgare/konsumenter kan verka för att skala upp hållbara nischpraktiker.
 
Forskningsprogrammets mål ser ut som följer:

• Utforska, prova och bidra till att möjliggöra lösningar och strategier för hållbara konsumtionspraktiker
• Lära av, samarbeta med och bidra till internationell forskning och utveckling om hållbara konsumtionspraktiker
• Delta i och initiera både virtuella och fysiska fora för dialog och utforskande av lösningar tillsammans med olika samhällsaktörer.

Det nya forskingsprogrammet inbegriper en interdisciplinär grupp av forskare från KTH, Lunds universitet och Chalmers i samarbete med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, Luleå Tekniska Universitet, Karolinska institutet och SCB.

Stora och små företag inom livsmedelsbranschen (ICA, Oatly, Food for Progress och Max) och möbler/inredning (IKEA, Hemtex, Svenssons i Lammhult, Retuna, Erikshjälpen Second hand) ingår också. Det gör även turism (Stena Line, Vingresor, Turistrådet Västsverige, Visita och Centralens Resebutik) liksom myndigheter på lokal nivå (Lunds, Malmös och Göteborgs kommuner), regional nivå (Västra Götalandsregionen) och nationell nivå (Konsumentverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket) plus civilsamhälleliga organisationer (Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen).

För att garantera effektiv kommunikation deltar även mediekooperativet Camino, en professionell kommunikatör och Världskulturmuseerna.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Åsa Svenfelt på 08 - 790 88 18 / asa.svenfelt@abe.kth.se eller Karin Bradley på 070 - 918 60 88 / karin.bradley@abe.kth.se.