Till innehåll på sidan

Stort stöd till självständiga system

FORSKNINGSPENGAR

Publicerad 2015-10-30

Nu står det klart vilka forskare och universitet som erhåller pengar inom ramen för forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP. Av sammanlagt sex forskningsprojekt koordineras två av KTH-forskare, och universitetet är involverat i ytterligare ett. Två av dem rör morgondagens självkörande fordon och det tredje automatiskt beslutsfattande.

– Självkörande bilar är bara början. När fordon kopplas samman med varandra och med infrastrukturen så kan vi skapa säkrare och mer resurseffektiva transporter. Det handlar om att revolutionera och effektivisera transporterna av både människor och gods, förbättra såväl trafikflödet som bränsleekonomin och minska antalet olyckor, säger Bo Wahlberg.

Bo Wahlberg är professor på KTH och föreståndare för KTH WASP.

Han är professor på KTH, föreståndare för KTH WASP, och också ansvarig för projektet "Automatiska transportsystem".

Bo Wahlberg berättar att det inte är lätt för människor att överblicka all information och att utvecklingen sker med en enorm fart. Därmed kommer vi inom en femårsperiod att få se mycket kraftfulla system för beslutsstöd här. Det finns nämligen enorma mängder data och bra sökalgoritmer, så nästa steg blir smartare beslutsstöd med riskanalys.

– Vi står inför ett enormt teknikskifte som bygger på automatisering av kunskapsarbete. Det bygger på helt nya förutsättningar för trådlös kommunikation, Sakernas internet, och kraftfulla infrastrukturer för beräkningar, det vill säga datormoln. Vi kommer redan inom ett par år att se autonoma system som klarar mer kontrollerade miljöer, som att köra bil på motorväg. Det finns dock mycket svåra forskningsproblem som måste lösas innan systemen blir smarta nog att fatta egna beslut i mycket mer komplicerade situationer, säger Bo Wahlberg.
 
Projekt nummer två heter "Interaktion och kommunikation med autonoma agenter".

– Autonoma system interagerar med sin omgivning och inhämtar information om omvärlden via olika sensorer. För att systemen ska fungera allt bättre och anpassa sitt beteende till olika användare kommer vi att utveckla inlärningsmetoder som baseras på kombinationer av sensorer som kameror, laser eller taktila sensorer. Detta kräver ett tätt samarbete mellan forskare inom datorseende, robotik, reglerteknik, matematik och artificiell intelligens, förklarar Danica Kragic, koordinator och professor vid KTH.

Danica Kragic, koordinator och professor vid KTH.

Det tredje och sista projektet bär det beskrivande namnet "Lokalisering och skalbarhet i autonoma system" och handlar om hur man på ett effektivt sätt kan lokalisera och positionera exempelvis fordon, robotar och människor i storskaliga system. Här är KTH-forskarna Joakim Jaldén och Patric Jensfelt involverade.

De sex forskningsprojekten utgör starten för WASP. Varje projekt har en finansiering på mellan tre och sex miljoner kronor per år i fyra år. I projekten ingår forskare från minst två och oftast tre universitet. Till det kommer inte mindre än 26 doktorander eller postdoktorer, där rekrytering nu pågår, och så småningom även industridoktorander.

Sammanlagt har WASP som forskningsprogram en budget på 1,8 miljarder kronor fram till 2025. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 1,3 miljarder kronor och de deltagande universiteten KTH, Chalmers, Lunds, Umeå och Linköpings universitet bidrar tillsammans med industrin med ytterligare 500 miljoner.

Programmet är tänkt att skapa en bred plattform för forskning och utbildning inom autonoma system och mjukvaruutveckling i samarbete med svenska industriföretag. Till programmet hör också en stor forskarskola.

KTH annonserar nu om 6 doktorandtjänster kopplade till dessa projekt. För mer information, besök: 

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Bo Wahlberg på 08 - 790 72 42 / bo.wahlberg@ee.kth.se eller Danica Kragic Jensfelt på 08 - 790 67 29 / danik@csc.kth.se.