Till innehåll på sidan

Sveriges första professor i patientsäkerhet

Var tionde vårdtillfälle leder till någon form av skada för patienten
Var tionde vårdtillfälle leder till någon form av skada för patienten
Publicerad 2011-01-11

Socialstyrelsens senaste studie om brister i svensk sjukvård visar på skrämmande siffror: 3 000 dödsfall och 630 000 extra vårddygn varje år på grund av bristande patientsäkerhet. Nu får Sverige sin första professor i ämnet, en professur som hamnar på KTH i Stockholm och som ska se till att färre patienter hamnar i kläm på grund av felbehandling.

Iréne Tael, KTH-forskare med patientsäkerhet som specialitet
Iréne Tael, KTH-forskare med patientsäkerhet som specialitet

Förutom dödsfallen beräknar Socialstyrelsen i sin studie från 2008 att 10 000 patienter får en bestående skada på grund av bristande patientsäkerhet. Därtill motsvarar 630 000 extra vårddygn 10 procent av alla vårddygn under ett år, en enorm extrakostnad för samhället.

– Var tionde vårdtillfälle leder till någon form av skada för patienten. Tyvärr finns det ingen nationell strategi när det rör patientsäkerhet ur ett systemperspektiv. Sverige har hamnat på efterkälken i de här frågorna, säger Iréne Tael, KTH-forskare med patientsäkerhet som specialitet. Hon är verksam vid Skolan för teknik och hälsa där den nya professuren placeras.

Så här ser inte läget ut i många andra länder. I länder som Holland, Storbritannien och Australien finns det redan professurer i patientsäkerhet. Nu har turen alltså kommit till Sverige. Och det är på tiden, för enligt Iréne Tael är sjukvården en högriskbransch i klass med flyget, sjöfarten, kärnkraften, trafiken och det militära. Sjukvården är komplex med många inbyggda risker och stort teknikanvändande, tillika en väldigt kunskapsintensiv bransch.

– Det finns mål i sjukvården om minskade vårdköer, det vore också väldigt attraktivt att tänka sig mål beträffande patientsäkerhet, till exempel en nollvision, när det gäller antalet döda och svårt skadade, säger Iréne Tael.

Hon nämner trafiksäkerhet och Klas Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket vars arbete varit "himla systematiskt" och "enormt imponerande". I trafiken är det lägre dödstal än någonsin, trots att trafiken har ökat och är mer omfattande än någonsin.

– Det finns de som hävdar att detta inte går att översätta till sjukvården eftersom den är för komplex, för stor och med för många involverade. Men jag hävdar motsatsen. Och vi ska inte glömma att trafiken består av helt vanliga människor, säger Iréne Tael.

Iréne Tael upprepar att finns det mycket att lära av andra branscher, men också att det är viktigt att studera vad som görs inom säkerhet på andra områden. Det finns redan utvecklade metoder och verktyg för säkerhet, men de används inte särskilt mycket inom sjukvården.

Vad ska professorn göra när vederbörande kommer till KTH?

– Studera vårdens förutsättningar och villkor för att kunna se var brister och styrkor finns. Att sätta sig in i och förstå vad som ger positiva och negativa effekter, så att det inte behöver chansas så mycket som det görs idag, säger Iréne Tael.

För mer information, kontakta Iréne Tael på 08 - 790 48 78 / 070 - 659 87 57 eller irene.tael@sth.kth.se.

Peter Larsson