Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Viktigt genombrott inom proteinforskning

NYHET

Publicerad 2016-11-07

Ett flertal vetenskapliga rapporter har visat att man inte kan använda RNA-nivåer för att förutsäga hur många proteiner som tillverkas i en cell. Nu har forskare vid KTH bevisat motsatsen, ett arbete som blottlägger en viktig länk mellan RNA-molekyler och proteiner.

I en ny studie utförd av KTH-forskarna, publicerad i den internationellt topprankade tidskriften Molecular Systems Biology, visar de att proteinnivåer visst kan förutsägas från antalet RNA-molekyler. Detta om man använder en genspecifik RNA-till-protein-kvot.

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid KTH.

Det mänskliga arvsmassan består som bekant av DNA, en molekyl som innehåller instruktioner för att tillverka de proteiner som bygger upp och underhåller våra celler. För att instruktionerna ska kunna utföras måste DNA-informationen läsas av och översättas till så kallade RNA-molekyler. RNA-molekylernas används sedan i sin tur för att producera det protein som just den avlästa delen av DNA:et beskriver.

Ett viktigt problem inom molekylärbiologin är hur man ska kunna översätta antalet RNA-molekyler i en cell till förväntat antal kopior av motsvarande protein.

I den aktuella studien har forskare utvecklat en känslig och reproducerbar metod som baseras på masspektrometri och som kan användas för att mäta antal kopior av ett visst protein i mänskliga vävnader och cellinjer. Dessa nivåer jämförs sedan med antal motsvarande RNA-molekyler.

– Vi visar att nivåerna av RNA-molekyler och motsvarande protein inte korrelerar om man inte använder sig av en specifik RNA-till protein-kvot, Kvoten varierar med flera hundra gånger mellan olika proteiner, men verkar vara samma genom olika celltyper och vävnader, säger Fredrik Edfors, forskarstuderande vid KTH och studiens försteförfattare.

Dessa nya forskningsresultat visar alltså att analyser av RNA-nivåerna i kroppens celler och vävnader kan användas som ett verktyg för att förutsäga hur många kopior av ett visst protein som finns i en cell.

Mathias Uhlén, professor på KTH, är den som har lett studien.

– Det finns många projekt i världen som arbetar med att systematiskt bestämma nivåerna av RNA-molekyler i celler, vävnader och organ och de använder sig av många nya teknologier. Man har fått fram väldigt viktiga data och våra resultat antyder att de även kan vara värdefulla för studier av proteiner, vilket ger en betydelsefull länk mellan dessa två forskningsfält.

Det arbete som utförts är grundforskning, men det ska sägas att den proteinforskning som idag sker runt om i världen är omfattande. Vidare är nästan alla nya läkemedel som utvecklas så kallade proteinläkemedel. Arbetet är ett stort genombrott inom proteinforskning, och något forskarna tidigare inte trott varit genomförbart.

Den vetenskapliga artikeln kan läsas här .

Text: Frida Henningson Johnson

För mer information, kontakta Mathias Uhlén på mathias@biotech.kth.se.