Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH-projekt utvecklar nästa generations bioraffinaderier

Porträttbild på Efthymios Kantarelis.
Efthymios Kantarelis, universitetslektor vid Institutionen för Kemiteknik på KTH.
Publicerad 2023-01-31

Forskare från bland annat KTH och Lunds universitet ska utveckla ett integrerat bioalkoholraffinaderi för tillverkning av industriellt viktiga kemikalier (IIC) och energibärare från svensk biomassa.

– Kortfattat syftar projektet till att producera specialkemikalier med högt förädlingsvärde och energibärare från bioetanol med hjälp av gemensamma produktionsvägar, det vill säga syntesväg som kan använda samma mellanprodukter för olika produkter, säger Efthymios Kantarelis, universitetslektor vid Institutionen för Kemiteknik på KTH.

Forskningsprojektet ”Kreativ uppbyggnad av defossiliserade värdekedjor” (CROSS) har en budget på 9.4 miljoner kronor och finansieras av Energimyndigheten inom forskningsprogrammet Bio+. CROSS startade i november 2022 och kommer att fortsätta till och med december 2025.

– Från KTH:s sida är institutionen för kemiteknik med och leder projektet. Professor Lars J. Petersson, doktorand Maria Soledad Chino Mamani och jag är för närvarande involverade i projektet och i framtiden kommer även en postdoc att anställas, säger Efthymios Kantarelis.

Hållbar förädling av biomassa

Ett bioraffinaderi är en integrerad process som möjliggör hållbar förädling av biomassa till olika biobaserade produkter (kemikalier, material) och bioenergi (biobränslen), kraft och/eller värme.

CROSS-projekt har som mål att utveckla ett bioalkoholraffinaderi med gemensamma produktionslinjer för IIC och energibärare, vilket innebär stordriftsfördelar. Fokus blir avlägsnandet av flaskhalsar för tillverkning av C4+produkter och utnyttjande av biprodukter från etanolproduktion.

Det långsiktiga målet är att designa ett modulärt bioraffinaderi innebärande en CO2-besparing av mellan 70 och 75 kiloton per år. Förhoppningen är att projektet ska bli en språngbräda för nästa generations bioraffinaderier, som kommer att möjliggöra hållbara lösningar skapande nya värdekedjor.

Text: Jon Lindhe

För mer information, kontakta Efthymios Kantarelis på ekan@kth.se.

Om CROSS

Projektet leds av Institutionen för Kemiteknik vid KTH innefattar även en forskargrupp vid Lunds universitet och Perstorp AB, Lantmännen samt Bona Sweden är med som industripartners. Projektets totala budget är 9,4 MSEK och det löper fram till december 2025.

Energimyndighetens forskningsprogram Bio+ syftar till att utveckla holistiska integrerade industrirelevanta lösningar vilket kan bidra till att göra den svenska kemiindustrin till en världsledare inom fossilfri teknik.

Läs mer om Bio+