Till innehåll på sidan

Kungligt besök på SciLifeLab

Sex personer i ett laboratorium.
Kungen och Drottningen av Nederländerna, Hans Majestät Kung Willem-Alexander och Hennes Majestät Drottning Máxima, samt Sveriges kung och drottning, Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf och Hennes Majestät Drottning Silvia besöker den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab. Charlotte Stadler, SciLifeLab/KTH är chef för National Spatial Proteomics Facility och presenterade anläggningen tillsammans med Tony Ullman, forskningsingenjör. Foto: SciLifeLab
Publicerad 2022-10-19

Den 12 oktober besökte det svenska kungaparet den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab tillsammans med Nederländernas kung och drottning, som en del av det nederländska kungaparets statsbesök. Kungaparen fick en presentation av de teknologier som används för att studera celler och vävnader samt av SciLifeLabs arbete inom precisionsmedicin.

– Vår forskning handlar mycket om att få en djupare insikt i vad som händer i exempelvis en specifik tumör, för att i framtiden kunna anpassa behandlingen på individnivå, säger Charlotte Stadler, enhetschef för den nationella faciliteten Spatial Proteomics och ansvarig för teknikplattformen Spatial och Singel Cell Biologi vid SciLifeLab.

Statsbesöket syftade till att befästa och främja Nederländernas och Sveriges långvariga och mycket goda relationer. Tillsammans arbetar länderna för att göra Europa grönare, mer motståndskraftigt och ekonomiskt starkare. Förutom life science fokuserade besöket på grön innovation, maritima relationer och jämställdhet.

– Det är ett stort erkännande för SciLifeLab att vara en del av statsbesöket och det var ett nöje att få tillfället att ge våra gäster en glimt av de enorma forskningsresurser och den infrastruktur som SciLifeLab erbjuder, säger Ylva Engström, professor vid Stockholms universitet och ordförande för SciLifeLabs styrelse i ett pressmeddelande.

Fick besöka labb

Precisionsmedicin syftar till en mer individanpassad och personlig behandling, med hjälp av information utifrån en mängd datapunkter som i dag går att ta fram för varje patient. Kungligheterna fick först lyssna till övergripande presentationer av SciLifeLabs co-director Mia Philipson samt av Päivi Östling, forskningsledare för precisionsmedicinsatsningen. Sedan visade Charlotte Stadler de båda kungaparen sitt labb där några av de senaste instrumenten och teknikerna används för att generera multiplexa immunofluorescence-bilder av tumörer från patientmaterial.

– Vi pratade om vår forskning och vår vision om att modernisera patologin genom att införa dessa nya tekniker och jag visade några konkreta exempel på bilder av olika vävnader och celler. Teknikerna vi använder gör det möjligt att detektera över 30 proteiner i ett och samma prov. Detta gör att vi får en mycket bättre inblick i biologin i en viss tumör, som kan vara användas för att identifiera prognostiska faktorer så som celltyper och interaktioner mellan dessa, som kan spela roll för hur väl en patient svarar på en viss behandling, säger Charlotte Stadler.

Viktigt erkännande

Hon tycker det är ett viktigt erkännande för SciLifeLab och för livsvetenskaperna att kungaparen valde att besöka SciLifeLab som en del av tredagarsbesöket.

– Vi fick många frågor från såväl det svenska som det nederländska kungaparet. De verkade väldigt engagerade och intresserade, inte minst av våra visioner av ta de här nya teknikerna mot klinisk praxis som ett sätt att modernisera hur tumördiagnostik utförs i dag inom sjukvården, säger Charlotte Stadler.

Text: Sabina Fabrizi