Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Möt det helt virtuella Hillert Laboratory

Levente Vitos
Levente Vitos, föreståndare för Hillert Laboratory, förklarar ”muffin-tin orbitals”.
Publicerad 2021-10-05

Modellering är ett snabbt växande fält inom materialvetenskap. Det är också ett område där nya Hillert Laboratory kommer att spela en viktig roll.

Det nya labbet vid institutionen för Materialvetenskap ska göra datorbaserade modelleringsverktyg för materialvetenskap mer tillgängliga. Det blir ett sätt att visa upp de verktyg som används på institutionen och samtidigt samla expertis inom området. Levente Vitos, föreståndare för Hillert Laboratory, förklarar varför en sådan plattform behövs:

– Modelleringsverktyg används i stort sett inom all forskning som bedrivs på institutionen, och av många industrier. Vi har en mängd olika verktyg, både egenutvecklade och från partnerinstitut, men det återstår ännu att samla och systematiserade dem.

Kvantmekanik för ökad effekt

Enligt Levente Vitos bidrar modellering till att göra materialrelaterad forskning och utveckling mer intelligent. Det gör det möjligt att förutse resultatet och reducerar antalet misslyckade försök betydligt. Han är själv expert på modelleringsverktyg och metoder baserade på kvantmekanik.

– Min bakgrund ger mig möjligheten att föra samman olika verktyg. Kvantteori har så hög prediktiv kraft att modellering baserad på den också kan tjäna andra teorier, den blir en gemensam nämnare inom samtida materialmodellering, säger han.

Levente Vitos berättar att det mest spännande som händer inom området nu är just kombinationen av kvantmekanik och mer konventionella verktyg. Till exempel kan termodynamisk modellering, som traditionellt byggt på observationer, idag delvis byggas på kvantmekanisk grund. Det kan underlätta vid både låg- och högtemperaturforskning, som annars kan vara svårt i många experimentella miljöer.

 Kvantmekanik kan förutsäga egenskaper på atomnivå utifrån det periodiska systemet, helt utan empirisk input. Därför är det intressant för industrin. När vi går från högre nivåer till atomer sparar det pengar, tid och laboratoriearbete, säger han.

Levente VItos
Levente Vitos var i nio år chef för enheten Egenskaper. Han har under de senaste tjugo åren utvecklat verktyget EMTO, som idag används av materialforskare runt om i världen.

Ett lärandelabb

Under de närmaste åren hoppas Levente Vitos att Hillert Laboratory ska få igång alla sina kärnverksamheter, med en omfattande verktygslåda för materialmodellering, industriella samarbetspartners och olika utbildningsaktiviteter.

– Vi kommer att erbjuda handledningar, workshops och seminarier så att användare kan lära sig mer om verktygen och förstå vilka som är till störst nytta för dem. Ett forum för frågor kring verktyg och modellering kommer också att vara en viktig del av verksamheten, säger Levente Vitos.

Hillert Laboratory

Labbet är uppkallat efter Mats Hillert, som är professor emeritus på institutionen och – enligt Levente Vitos – något av den termodynamiska modelleringens fader.

– Mats Hillert har arbetat med modellering under hela sin karriär. Det är mycket tack vare honom vi idag är internationellt framstående inom området. Det var naturligt att döpa labbet efter honom.

Text och bild: Alexandra von Kern

Vem kan använda labbet?

Hillert Laboratory samarbetar främst med industriell forskning och utveckling, men är öppet för alla forskargrupper, institut och företag som har potential att förbättra sin verksamhet genom användning av modelleringsverktyg.

Viktiga verktyg

Institutionen för materialvetenskap innehar en internationellt framstående position bland annat inom det egenutvecklade verktyget EMTO – ett kvantmekaniskt verktyg för metaller och legeringar – samt programmet Thermo-Calc, som har sitt ursprung från institutionen.