Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt Horizon Europe-projekt ska minska utsläppen från jordbrukssektorn

Leende man med skjorta.
Biträdande lektor Shareq Mohd Nazir. Foto: Åsa Karsberg, KTH
Publicerad 2022-06-15

Forskare vid institutionen för kemiteknik på KTH samarbetar med andra europeiska partners för att utveckla och implementera tekniker som kraftigt ska kunna reducera utsläppen av metan och lustgas från jordbrukssektorn.

Projektet ‛REPAIR’ beviljades nyligen finansiering av EU-kommissionen inom ramprogrammet Horizon Europe.

– Vi kan avlägsna mer än 50 procent av metanutsläppen inom EU och om dessa tekniker implementeras över hela världen har de potentialen att undvika global uppvärmning med 0,3˚C, säger Shareq Mohd Nazir, biträdande lektor och projektledare.

Metan och lustgas är två kraftiga växthusgaser, vars främsta utsläppskälla är jordbrukssektorn. De förekommer allmänt i låga koncentrationer i atmosfären och är svåra att avlägsna.

Horizon Europe-projektet ‘REPAIR - Removing non-CO2 greenhouse gas emissions to support ambitious climate transitions’, leds av KTH och är ett fyraårigt samarbete mellan universitet, forskningsinstitut, industrier och små till medelstora företag i sju europeiska länder.

– Vi ska utveckla tekniker för avlägsnande av växthusgaser som inte är koldioxid och kontrollera kompabiliteten ur teknisk, ekonomisk, miljömässig, social samt politisk aspekt. Vi vill också undersöka möjligheten att integrera denna teknik med befintliga tekniker för direktinfångning av koldioxid. Slutligen kommer vi att utvärdera vilken påverkan dessa tekniker kommer att ha när det gäller att begränsa den globala uppvärmningen, säger Shareq Mohd Nazir.

Utveckla filter

Målet med projektet är att utveckla filter som antingen separerar eller konverterar växthusgaser i luften och som skulle kunna placeras i ventilationshallar eller till och med på öppna fält.

– I det här projektet kommer vi att visa att tekniken fungerar i labbmiljö. Vi hoppas att vi två år efter att projektet är avslutat kommer att ha en prototyp, med målet att ha en bredare tillämpning till år 2035, säger Shareq Mohd Nazir.

Shareq Mohd Nazir och två kollegor vid KTH, Stefan Grönkvist och Sairam Sirigina, deltar även i ett annat pågående projekt, finansierat av Energimyndigheten, som handlar om att fastställa potentialen hos ett koncept för avlägsnande av andra växthusgaser än koldioxid i den svenska jordbrukssektorn.

Text: Sabina Fabrizi

Bild: Åsa Karsberg

Deltagare i Horizon Europe-projektet REPAIR

KTH, Sverige

Sintef Energi AS, Norge

Utrecht University, Nederländerna

InPhoCat, Polen

Valio OY, Finland

Euro-Mediterranean Center on Climate Change, Italien

TU Eindhoven, Nederländerna

Nordic DAC Group AB, Sverige

Cooperativas Agro-Alimentarias de Espana, Spanien