Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så kan prostitution på hotell förebyggas

Illustration av hotellrum, reception och kvinna med "Stoppa prostitutionen".
Illustration: Stina Wirsén
Publicerad 2023-04-12

Att både prostitution och människohandel förekommer på svenska hotell är inga nyheter. Men få funderar nog kring hur det påverkar hotellpersonalen och deras känsla för arbetsplatsen. Kan hotellen förhindra att dessa brott äger rum? Mana Farshid är en av två forskare på INDEK som tittat närmare på saken.

Tänk dig att du arbetar inom städ på ett hotell. Du noterar att män kommer och går i ett rum där du vet att en utländsk kvinna bor. Stör ej-skylten hänger ofta på dörren och rummet är rörigt när du städar det. Det känns inte helt rätt, men vad ska du göra? Låter du det vara?

Leende kvinna
Mana Farshid, Universitetslektor på INDEK

– Att prostitution och människohandel äger rum i på svenska hotell är ett faktum, även om statistik saknas. Kunderna är oftast män som reser i jobbet och vill ’ge sig själva en liten uppmuntran’. Hotellpersonalen känner till att det händer men ingen vet riktigt vad man ska göra. Hur hotellen jobbar för att förebygga prostitution är ett outforskat område, säger Mana Fashid som tagit sig an ämnet.

Alla som bor i ett hotellrum ska registreras, inte minst är det en säkerhetsfråga, till exempel om det skulle börja brinna. Men att avvisa någon som man misstänker är “fel typ av gäst”, dvs en kund, är svårt, enligt Mana.

– Det är väldigt olustigt för en receptionist att behöva säga ”Jag kommer inte att släppa in dig”.

Den som tillhandahåller plats där sexhandel äger rum har ett ansvar och är enligt lagen delaktig i brottet när man vet att detta händer. Det finns alltså inte bara moraliska utan även legala incitament för hotellen att ta itu med problem.

Mana Farshid och hennes forskarkollega Charlotte Holgersson var nyfikna på hur situationen för personalen påverkar arbetsgivarvarumärket.

– Hur trygg känner jag mig på jobbet? Vill jag göra karriär i en miljö där brott begås? Jobbar min arbetsgivare på problemet? Den här situationen kommer att spela roll för vilket engagemang man känner för sitt företag. I slutändan kommer det att påverka servicen.

Generellt behövs mer instruktioner och handlingsplaner för hur man ska hantera sexhandeln på hotellen. Men det finns eldsjälar som redan är engagerade i frågan.

– Initiativen som finns har huvudsakligen drivits av enskilda passionerade individer. Under pandemin när resandet i princip låg nere och hotellen stod tomma tvingades många av dessa att byta bransch.

Nu har man återanställt ny personal och det är viktigt att dessa tränas i att upptäcka prostitution och människohandel – och också i att agera. Men det är cheferna som kommer att behöva ta initiativen.

– Hotellanställda måste få prata om det här på sin arbetsplats, dela med sig av vad de ser. Här måste cheferna skapa tillfällen där man kan lyfta de här frågorna och lära medarbetarna vad de ska hålla utkik efter. Ingen vill bli kritiserad för att man tar upp ett missförhållande.

– Det här stoppar ju inte sexindustrin, ofta flyttar verksamheten bara till ett annat ställe. Men när hotellen slår larm finns i alla fall en möjlighet att någon kan få hjälp av socialtjänst och frivilligorganisationer. Och i den här kedjan är hotellen första linjens försvar.”

Text: Anna Gullers