Gemensamt verksamhetsstöd

Gemensamt verksamhetsstöd är en organisatorisk enhet till rektors förfogande som stöd för arbetet med central administration, planering, policyskapande, samordning, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. Gemensamt verksamhetsstöd ger även administrativt stöd till skolor/motsvarande.

E-post: universitetsdirektor@kth.se
Chef: Kerstin Jacobsson

Gemensam postadress:
Kungliga Tekniska högskolan
100 44 Stockholm
Telefon: 08 790 60 00

Nedan hittar du kortfattad information och kontaktuppgifter om Gemensamt verksamhetsstöd på KTH.

Ekonomi

Ekonomi ansvarar för KTH:s och det Gemensamma verksamhetsstödets (GVS) budgetering, redovisning, uppföljning, ekonomistyrning, betalningsflöden, upphandling och inköp samt koordinering av intern styrning och kontroll.

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 9 och Drottning Kristinas väg 6, plan 3
E-post: ekonomi@kth.se  och upphandling@kth.se​​​​​​​ ​​​​​​​
Chef: Susanne Odung
Medarbetare på Ekonomi

Human Resources

Human Resources ansvarar för strategisk och operativ samordning av arbetsgivarstrategier, förändringsarbete/organisationsutveckling, förhandlingar och myndighetsutövning inom HR-området. Det dagliga arbetet består bland annat av att ge konsultationer, råd och stöd, att handlägga, att organisera och genomföra kompetensutveckling, och göra bedömningar inom Human Resources sakfrågor.

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 5 och 6
E-post: annica.froberg@kth.se
Chef: Annica Fröberg
​​​​​​​Medarbetare på Human Resources ​​​​​​​

Planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik

Planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik bistår KTH:s ledning med planering, uppföljning, styrning, kvalitetssamordning, myndighetsjuridik och administrativt stöd. Viktiga verktyg i arbetet är analys, utredning och omvärldsbevakning. Medarbetarna har en djup och bred kompetens inom utbildningsfrågor, utvärderingar, förvaltningsjuridik samt inom vissa rekryterings- och forskningsfrågor och ger även stöd till KTH:s skolor inom dessa områden.

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 4 och 5
E-post: asagus@kth.se
Chef: Åsa Gustafson
Medarbetare på Planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik

Utbildningsstöd

Utbildningsstöd består av tre avdelningar: Internationella relationer, Utbildningsadministration och Studentservice.

Besöksadresser:
Internationella relationer: Brinellvägen 8, plan 8
Utbildningsadministration: Brinellvägen 8, plan 10
Studentservice: Drottning Kristinas väg 4
E-post: info@kth.se
Chef: Katarina Jonsson Berglund
​​​​​​​Medarbetare på Utbildningsstöd ​​​​​​​

Forskningsstöd

Forskningsstöd erbjuder stöd till KTH:s forskare, ledning och annan personal på KTH med rådgivning, utveckling och hantering av extern forskningsfinansiering, donationer, stipendier, projektstöd, kontrakt och avtal samt utveckling av strategiska forskningsinitiativ på KTH och i samverkan med externa partners. Forskningsstöd är organiserad i fyra grupper: Affärsjuridik, Development Office, Forskningsfinansiering och Strategiska Initiativ.

Besöksadresser:
Forskningsfinansiering och Strategiska Initiativ: Lindstedtsvägen 5
Development Office: Brinellvägen 8, plan 4
Affärsjuridik: Brinellvägen 8, plan 4
E-post: magu2@kth.se
Chef: Maria Gustafson
Medarbetare på Forskningsstöd

Kommunikation och näringslivssamverkan

Kommunikation och näringslivssamverkan utvecklar och ger stöd inom press, webb, forskningskommunikation, nationell studentkommunikation, varumärkesfrågor, evenemang, alumnrelationer, strategiska partnerskap och samverkan mellan näringsliv, samhälle, akademi och studenter. 

Besöksadresser:
Brinellvägen 8, plan 7, KTH Campus
E-post: press@kth.se , naringslivssamverkan@kth.se
Chef: Åsa Ankarcrona
Medarbetare på Kommunikation och näringslivssamverkan

IT

IT driftar, underhåller och utvecklar KTH:s centrala nätverk, telekommunikation, administrativa system samt gemensamma informationssystem. Därutöver stödjer IT KTH-personalen i datorrelaterade frågor och samordnar KTH:s systemgrupper.

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4, plan 2 KTH Entré , KTH Campus
E-post: it-support@kth.se
Chef: Hans Wohlfarth
​​​​​​​Medarbetare på IT ​​​​​​​

Hållbarhet, fastigheter och service

Hållbarhet, fastigheter och service består av tre grupper: KTH Sustainability Office, Lokalgruppen och Lokalservice. Hållbarhet, fastigheter och service arbetar med miljö och hållbar utveckling på KTH, ny- och ombyggnationer, campus utveckling, drift och förvaltning av lokaler samt säkerhet.

Besöksadress: ​Drottning Kristinas väg 48, KTH Campus
E-post: 9200@kth.se
Chef: Maria Granath
​​​​​​​Medarbetare på Hållbarhet, fastigheter och service ​​​​​​​

Övrig central verksamhet

Övrig central verksamhet består av sex separata verksamheter (inkluderar även Internrevision) inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Internrevision

Besöksadress: ​Brinellvägen 8, plan 6, KTH Campus
E-post: internrevisionen@kth.se
Chef: Camilla Ifvarsson
Medarbetare på Internrevision

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-09-13