Till innehåll på sidan

Kontakt

Development Office uppdrag är att verka för ökad filantropisk finansiering av utbildning, forskning och infrastruktur på KTH. Development office hanterar donationer och gåvor, stiftelser och frågor kring stiftelsebildning.

Development Office anordnar även populärvetenskapliga seminarier för att tillgängliggöra aktuell forskning till sina kontakter och bereder även donationer och bistår i att upprätthålla relationer med befintliga finansiärer. Stiftelseförvaltningen, som också är del av Development Office, hanterar stipendier och anslag från KTH:s anknutna stiftelser och vissa externa stiftelser.

Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera hur du kan engagera dig.

Besöksadress: Teknikringen 1, plan 5, KTH Campus
Postadress: KTH, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00
Funktionsmejladresser:

  • stipendier@kth.se
  • development-office@kth.se

KTH Development Office

Philip Von Segebaden
Philip Von Segebaden
director 087906445
Anna Hamilton
Anna Hamilton
development officer 087909209
katria
Louise Dellström
Louise Dellström
development officer 087908232
Ulf Bolin
Ulf Bolin
senior development officer 087908206
Ulrika Bengtsdotter
Ulrika Bengtsdotter
stiftelsespecialist 087907038
Keiko Snarberg
Keiko Snarberg
stipendiehandläggare 087908240
Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-11-09