Skip to main content

Arctic imagination – transatlantiskt bibliotekssamarbete sätter fokus på Arktis

Published Mar 14, 2017

På 100 år har Arktis och Nordpolen förvandlats från gåtfulla och farliga till områden i stort behov av mänskligt skydd. Nu startar sex stora bibliotek i New York, Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Nuuk ett unikt samarbete över Atlanten, Den 6 april: Vems ansvar är Arktis? – Stina Oscarson, debattör och dramatiker, och Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, samtalar om om det personliga ansvaret och de geopolitiska och ekonomiska konsekvenser de smältande isarna för med sig. Läs mer och se hela schemat här!

Page responsible:history@abe.kth.se
Belongs to: Division of History of Science, Technology and Environment
Last changed: Mar 14, 2017